• Ние сме български майки, доказващи каква огромна сила е майчината любов и грижа. Срещнахме се в Интернет пространството, в Клуба на бъдещите и настоящи майки. Срещата ни откри неподозирани възможности пред самите нас – да съберем силите и енергията си, за да помогнем на децата, живеещи в домовете за възпитание и отглеждане на деца, лишени от родителски грижи.
    Работим за правото на всяко дете да бъде обичано и да расте в отговорна и в адекватно отговаряща на основните му потребности семейна среда.
    Твърдо вярваме, че всеки малък човек, дарен с любов, израства голям човек, даряващ любов.

СПЕШНИ НУЖДИ

НАШИТЕ ПРОЕКТИ

НОВИНИ