Проект "Млади творци"

Описание на проекта:

През октомври 2011г. стартирахме проекта "Млади творци". С помоща на учител по театрално изкуство, работещ с децата всяка седмица, имаме за цел да развием артистичните им умения. През годините, посещавайки дома "Таню Войвода" в гр.Асеновград, ни направи впечатление артистичността на някои от тях. Чрез този проект ние искаме да подпомогнем развитието им в тази насока.

Цели на проекта:

- децата да повярват в себе си и в своите възможности;
- да покажат истинската си същност;
- да преоткрият доброто в себе си и околните;
- развитие на умения за общуване и социална адаптация;

Дейности на проекта:

- подготовка и реализация на театрален спектакъл;
- придобиване на умения за изработване на костюми, декори и материали;
- развитие на творческо мислене и артистични способности;

Изпълнители на проекта:

Изпълнител на проекта е фондация "Движение на българските майки" - Пловдив, чрез татрален падагог, на територията на дома.Необходимата сума за осъществяване на проекта -  за театрален педагог и консумативи за един месец е.........................

Проект "Моят специален ден"

Описание на проекта:

Всеки човек си има един неповторим за него ден – денят , в който се е родил. На този ден празнува, събира се с приятели и получава подаръци и любов. Децата отглеждани в институциите рядко имат възможността да се порадват на този си празник. Водени от желанието да променим това, създадохме проекта “Моят специален Ден” Проекта обхваща децата от ДДЛРГ  “ Таню войвода”, гр.Асеновград, като на всеки 3 месеца се празнуват рожденните дни на децата родени през изтеклите месеци.

Цели на проекта:

- да зарадваме децата  организирайки празник за рожденния им ден,

- да се почувстват специални и обградени с любов и внимание.

Дейности по проекта:

-осигуряване на подходящо помещение в ДДЛРГ “Таню войвода”, гр.Асеновград  /от страна на ръководството на дома/ или подходящо заведение от страна на ДБМ - Пловдив,

 -осигуряване на подаръци за рожденниците,

 -осигуряване на почерпка, празнична украса, при възможност аниматор или дисководещ.

Финансиране на проекта:

Проектът се финансира изцяло от фондация ”Движение на българските майки” – Пловдив. Стойността на всеки етап от проекта се определя въз основа на направените разходи. Средно за едно мероприятие се използва сумата от.......

Проект "Да подарим усмивка" 

Описание на проекта:

С този проект имаме за цел да разнообразим ежедневието на децата, подарявайки им развлечение, което да ги накара да се усмихнат. Проектът обхваща домовете ДДЛРГ “Таню войвода”-, гр.Асеновград,  ДДЛРГ (от 3 до 7г.), с. Зелениково и ДДЛРГ (от 3 до 7г.),гр.Нареченски бани.

Цели на проекта:

- да разнообразим ежедневието на децата и да обогатим  общата им култура,

- развитие на умения за общуване и социална адаптация.

Дейности по проекта:

- организиране на посещения на кино и театрален спектакъл,

- организиране на екскурзия.

Финансиране на проекта:

Посещенията на кино и театрален спектакъл изцяло се финансират от фондация ”Движение на българските майки” –Пловдив, а организирането на екскурзия се осъществява чрез съвместно финансиране от ДБМ - Пловдив и дарители. Размера на стойността  ще се определя въз основа на броя на  участващите в мероприятието деца.

Сумата необходимо за посещение на кино или театър възлиза, средно на......

Проект "Стимул за бъдещето"

Описание на проекта:

Всеки човек сам гради бъдещето си, но …. понякога има нужда от съвет и стимул за да избере верния път, за да постигне по -добра лична реализация ! Водени от желанието, чрез стимулиране, да им помогнем да се превърнат в едни отговорни и мислещи за бъдещето си  млади хора, стартирахме проекта, който  включва отпускане на награди за постигнати добри резултати в овладяване на учебния материал, добро поведение и подържане ред и чистота в стаята, в която живее детето.

Цели на проекта:

- децата да повярват в себе си и в своите възможности;

- да разбират важността на образоването за бъдещото им развитие;

- да са отговорни към хората, с които живеят;

- да преоткрият доброто в себе си и околните;

- да са по грижовни към мястото, което обитават за да е по уютно и красиво.


Дейности по проекта:

- определяне на заслужилите стимулиращи  награди ;

- органзиране на официално връчване на наградите.

Критерии:

- кандидатът да учи редовна форма на обучение, 

- успех над  Добър 4.00,

- редовно посещение в училище, 

- добро поведение / в дома и в училище/,

- подържани чистота и ред в стаята.

Брой на наградите стимул:

 - три награди за постигнат успех в усвояване на учебния материал – парична с предметна награда,

- две поощрителни награди за постигнат успех в усвояване на учебния материал –  предметна награда,

 - една награда за подържане ред и чистота в стаята, в която живее ( наградата е обща и се дава на децата от една стая – предметна ),

- три поощрителни награди за добро поведение и желание за развитие - предметни.

Финансиране на проекта:

Проектът се финансира изцяло от  фондация”Движение на българските майки” –  Пловдив.

Наградите  са както следва:

- първа награда – 50 лв + предметна 20 лв.,

- втора награда – 30 лв + предметна 20 лв.,

- трета награда – 20 лв + предметна 20 лв.,

- две поощрителни за успех – предметни  20 лв.,

- една награда за стая –  предметна в размер на 50 лв.,

- три поощрителни за добро поведение – предметни по 20 лв.,

Обща стойност на наградите по проекта са 300 лв. за учебен срок. Разходи по организация и провеждане на празненството  -  100 лв.

Обща стойност на учебен срок 400 лв.

Регулярни дейности, извън проектите на ДБМ – Пловдив

Както всички звена, така и ДБМ – Пловдив има регулярни дейности, които са утвърдени като нужди за съответния град и важни за изпълнението на всички проекти и за децата. Всички дейности, както организационни така и административни се извършват от добровлци живеещи в гр.Пловдив. 

Всяка година доброволците от гр.Пловдив организират благотворителни събития за набиране на средства за дейността на звеното - Първомартенски, Великденски и Коледен благотворителен базар. На тези базари продават лично изработени от тях мартеници и сувенири. 

Извън посещенията за проектите в домовете добровлците от гр.Пловдив подкрепят всяка година всички Абитуренти, чрез подготовка на този толкова прекрасен момент от живота им. Извършват регулярни посещения в ДДЛРГ "Таню войвода", гр.Асеновград, ДДЛРГ,с.Зелениково и гр.наречески бани, Преходно жилище към комплекс за социални услуги  "Св.Георги", гр.Асеновград. 

Подпомагат се непрекъснато семейства и деца в риск от изоставяне от социално слаби семейства. 

Популяризират мисията и целите на фондацията и работят за популяризиране на доброволния труд.