Благотворителни картички от Магазин Импресия и ДБМ за вашия празник. ПРИКЛЮЧИЛА

   КАМПАНИЯТА Е ПРИКЛЮЧИЛА!

Картичките можете да закупите и разгледате както on-line на сайта на магазина  така и в магазинната им мрежа в София и някои градове в страната. За по-големи количества можете да се обръщате в магазина или към фондацията. 

http://impresia.bg/products.html?productid=488