Контакти

Адрес за кореспонденция:

гр.София 1111,

ул.Постоянство 1, ,вх.А, ап.10

Фондация „Движение на българските майки” (ДБМ)

Росица Букова

Уважаеми дарители,

Скъпи приятели,

Указаният адрес е само за кореспонденция. Това не е адрес за изпращане и доставяне на дарения. Моля да не изпращате нищо на този адрес без предварително да сте информирали и разговаряли лично с човек от  екипа на фондацията.

Благодарим предварително!

Сметка за дарения

Първа инвестиционна банка

BIC: FINVBGSF
IBAN: BG43 FINV 9150 12BG N08H 66


Координати на официални представители по градове:

ДБМ София
 • Росица Букова – Изпълнителен директор и член на УС
  телефон: 0894 606 188 / e-mail: dvbgm@yahoo.com
 • Гергана Пожарски – Директор проекти
  телефон: / e-mail: dvbgm@yahoo.com
 • Кристина Николова – Координатор
  телефон: / e-mail: dvbgm@yahoo.com
 • Каролина Шойлева – Координатор
  телефон: / e-mail: dvbgm@yahoo.com
 • Весела Ставрева – Координатор
  телефон: xxxxxxxxxxxxxxxx / e-mail: dvbgm@yahoo.com
ДБМ Пловдив
 • Милена Тодорова – Координатор на ДБМ Пловдив
  телефон: 0899 858 881 / e-mail: dbmplovdiv@abv.bg
 • Росина Рoдюкова – Доброволец в ДБМ - Пловдив
  телефон: 0889 650 530 / e-mail: dbmplovdiv@abv.bg
 • Вяра Илчевска – Доброволец в ДБМ Пловдив
  телефон: 0887 310 103 / e-mail: dbmplovdiv@abv.bg
 • Доника Тодорова – Доброволец в ДБМ Пловдив
  телефон: 0896 698358 / e-mail: dbmplovdiv@abv.bg
ДБМ Пазарджик
 • Лилия Кондева – Координатор на ДБМ – Пазарджик
  телефон: 0887499722 / e-mail: dbm_pz@abv.bg
 • Вера Николова – Доброволец в ДБМ – Пазарджик
  телефон: 0878 995696 / e-mail: dbm_pz@abv.bg
 • Марияна Мечкарова – Доброволец в ДБМ – Пазарджик
  телефон: 0884429737 / e-mail: dbm_pz@abv.bg
 • Здравка Стоянова – Доброволец в ДБМ – Пазарджик
  телефон: 0897996040 / e-mail: dbm_pz@abv.bg
 • Мария Кабурова – Доброволец в ДБМ – Пазарджик
  телефон: 0896 439858 / e-mail: dbm_pz@abv.bg
 • Петя Тодорова – Доброволец в ДБМ – Пазарджик
  телефон: 0890 914 864 / e-mail: dbm_pz@abv.bg
 • Боряна Минчева – Доброволец в ДБМ – Пазарджик
  телефон: 0895 00 81 81 / e-mail: dbm_pz@abv.bg
 • Нели Манчева – Доброволец в ДБМ – Пазарджик
  телефон: 0886 974576 / e-mail: dbm_pz@abv.bg
 • Ивана Пепечкова – Доброволец в ДБМ – Пазарджик
  телефон: 0895 744 999 / e-mail: dbm_pz@abv.bg
 • Гергана Николова – Доброволец в ДБМ – Пазарджик
  телефон: 0896 626217 / e-mail: dbm_pz@abv.bg
 • Иглика Иванова – Доброволец в ДБМ – Пазарджик
  телефон: 0894 839 830 / e-mail: dbm_pz@abv.bg
ДБМ Бургас