Контакти

Адрес за кореспонденция:

гр.София 1111,

ул.Постоянство 1, ,вх.А, ап.10

Фондация „Движение на българските майки” (ДБМ)

Росица Букова

Уважаеми дарители,

Скъпи приятели,

Указаният адрес е адрес за кореспонденция. Това не е адрес за изпращане и доставяне на дарения. Молим ви да не изпращате нищо на този адрес без предварително да сте информирали и разговаряли лично с човек от  екипъа на фондацията.

Благодарим ви!

 

 

Сметка за дарения

Първа инвестиционна банка

BIC: FINVBGSF
IBAN: BG43 FINV 9150 12BG N08H 66


Координати на официални представители по градове:

ДБМ София
 • Росица Букова – Изпълнителен директор и член на УС
  телефон: 0894 606 188 / e-mail: dvbgm@yahoo.com
 • Гергана Пожарски – Директор проекти
  телефон: / e-mail: dvbgm@yahoo.com
 • Кристина Николова – Социален работник
  телефон: 0894 606 173 / e-mail: dvbgm@yahoo.com
 • Каролина Шойлева – Координатор
  телефон: 0894 606 175 / e-mail: dvbgm@yahoo.com
 • Весела Ставрева – Координатор
  телефон: xxxxxxxxxxxxxxxx / e-mail: dvbgm@yahoo.com
ДБМ Пловдив
 • Милена Тодорова – Координатор на ДБМ Пловдив
  телефон: 0899 858 881 / e-mail: dbmplovdiv@abv.bg
 • Росина Рoдюкова – Доброволец в ДБМ - Пловдив
  телефон: 0889 650 530 / e-mail: dbmplovdiv@abv.bg
 • Вяра Илчевска – Доброволец в ДБМ Пловдив
  телефон: 0887 310 103 / e-mail: dbmplovdiv@abv.bg
 • Доника Тодорова – Доброволец
  телефон: 0896 698358 / e-mail: dbmplovdiv@abv.bg
ДБМ Пазарджик
 • Петя Тодорова – Доброволец
  телефон: 0890 914 864 / e-mail: dbm_pz@abv.bg
 • Боряна Минчева – Доброволец
  телефон: 0895 00 81 81 / e-mail: dbm_pz@abv.bg
 • Лилия Кондева – Координатор на ДБМ – Пазарджик. Отговорник по програма: „Приеми ме – всяко дете у Дома, не в Дом!”
  телефон: 0887499722 / e-mail: dbm_pz@abv.bg
 • Нели Манчева – Доброволец в ДБМ – Пазарджик
  телефон: 0886 974576 / e-mail: dbm_pz@abv.bg
 • Вера Папазова – Доброволец в ДБМ – Пазарджик. Отговорник по програми 'Семейства и деца в риск', „Стъпка напред'
  телефон: 0878 995696 / e-mail: dbm_pz@abv.bg
 • Марияна Кръстева – Доброволец в ДБМ – Пазарджик. Отговорник по Програма „Целогодишен щанд-базар” съвместно с Детска театрална къща „ПЛАСТИЛИН”
  телефон: 0888 332432 / e-mail: dbm_pz@abv.bg
 • Ивана Пепечкова – Доброволец в ДБМ – Пазарджик. Отговорник за ЦНСТ-с.Лесичево и по Програма „Подарявам усмивка” съвместно с Детска млечна кухня МАКАРОН, по Програма „Майсторете ръчички”
  телефон: 0895 744 999 / e-mail: dbm_pz@abv.bg
 • Гергана Николова – Доброволец в ДБМ – Пазарджик. Администратор
  телефон: 0896 626217 / e-mail: dbm_pz@abv.bg
 • Иглика Иванова – Доброволец в ДБМ – Пазарджик. Отговорник за ЦНСТ БЧК- Пазарджик и по Програма „Майсторете ръчички”
  телефон: 0894 839 830 / e-mail: dbm_pz@abv.bg
ДБМ Бургас
ДБМ Русе
 • Десислава Димитрова – Координатор на ДБМ Русе
  телефон: 0894 606 169 / e-mail: dbmruse@yahoo.com
 • Ирина Василева – Доброволец
  телефон: 0899 908689 / e-mail: dbmruse@yahoo.com
 • Илияна Сърталанска – Доброволец
  телефон: 0888 003505 / e-mail: dbmruse@yahoo.com
ДБМ Видин
 • Светлана Орловска – Координатор на ДБМ Видин
  телефон: / e-mail: жжжж@жжжжжжжж
 • Диана Димитрова – Доброволец от ДБМ Видин
  телефон: 0894 606 182 / e-mail: dbmvidin@yahoo.com
 • Милена Христова – Доброволец
  телефон: 0888 13 55 74 / e-mail: dbmvidin@yahoo.com
 • Ирена Анатолиева – Доброволец
  телефон: 0898 75 23 18 / e-mail: dbmvidin@yahoo.com
 • Дияна Дамянова – Доброволец
  телефон: 0888 76 96 97 / e-mail: dbmvidin@yahoo.com