ЕКИП

Росица Букова

Росица Букова

Изпълнителен директор и член на УС


телефон: 0894 606 188
e-mail: dvbgm@yahoo.com
клон: ДБМ София
Гергана Пожарски

Гергана Пожарски

Директор проекти


телефон:
e-mail: dvbgm@yahoo.com
клон: ДБМ София
Кристина Николова

Кристина Николова

Координатор


телефон:
e-mail: dvbgm@yahoo.com
клон: ДБМ София
Каролина Шойлева

Каролина Шойлева

Координатор


телефон:
e-mail: dvbgm@yahoo.com
клон: ДБМ София
Весела Ставрева

Весела Ставрева

Координатор


телефон: xxxxxxxxxxxxxxxx
e-mail: dvbgm@yahoo.com
клон: ДБМ София
Милена Тодорова

Милена Тодорова

Координатор на ДБМ Пловдив


телефон: 0899 858 881
e-mail: dbmplovdiv@abv.bg
клон: ДБМ Пловдив

Росина Рoдюкова

Доброволец в ДБМ - Пловдив


телефон: 0889 650 530
e-mail: dbmplovdiv@abv.bg
клон: ДБМ Пловдив

Вяра Илчевска

Доброволец в ДБМ Пловдив


телефон: 0887 310 103
e-mail: dbmplovdiv@abv.bg
клон: ДБМ Пловдив
Доника Тодорова

Доника Тодорова

Доброволец в ДБМ Пловдив


телефон: 0896 698358
e-mail: dbmplovdiv@abv.bg
клон: ДБМ Пловдив
Лилия Кондева

Лилия Кондева

Координатор на ДБМ – Пазарджик


телефон: 0887499722
e-mail: dbm_pz@abv.bg
клон: ДБМ Пазарджик
страница 1 от 3