ЕКИП: ДБМ Пазарджик

Лилия Кондева

Лилия Кондева

Координатор на ДБМ – Пазарджик


телефон: 0887499722
e-mail: dbm_pz@abv.bg
Вера Николова

Вера Николова

Доброволец в ДБМ – Пазарджик


телефон: 0878 995696
e-mail: dbm_pz@abv.bg
Марияна Мечкарова

Марияна Мечкарова

Доброволец в ДБМ – Пазарджик


телефон: 0884429737
e-mail: dbm_pz@abv.bg
Здравка Стоянова

Здравка Стоянова

Доброволец в ДБМ – Пазарджик


телефон: 0897996040
e-mail: dbm_pz@abv.bg
Мария Кабурова

Мария Кабурова

Доброволец в ДБМ – Пазарджик


телефон: 0896 439858
e-mail: dbm_pz@abv.bg
Петя Тодорова

Петя Тодорова

Доброволец в ДБМ – Пазарджик


телефон: 0890 914 864
e-mail: dbm_pz@abv.bg
Боряна Минчева

Боряна Минчева

Доброволец в ДБМ – Пазарджик


телефон: 0895 00 81 81
e-mail: dbm_pz@abv.bg
Нели Манчева

Нели Манчева

Доброволец в ДБМ – Пазарджик


телефон: 0886 974576
e-mail: dbm_pz@abv.bg
Ивана Пепечкова

Ивана Пепечкова

Доброволец в ДБМ – Пазарджик


телефон: 0895 744 999
e-mail: dbm_pz@abv.bg
Гергана Николова

Гергана Николова

Доброволец в ДБМ – Пазарджик


телефон: 0896 626217
e-mail: dbm_pz@abv.bg
Иглика Иванова

Иглика Иванова

Доброволец в ДБМ – Пазарджик


телефон: 0894 839 830
e-mail: dbm_pz@abv.bg
страница от