ЕКИП: ДБМ Русе

Десислава Димитрова

Десислава Димитрова

Координатор на ДБМ Русе


телефон: 0894 606 169
e-mail: dbmruse@yahoo.com

Ирина Василева

Доброволец


телефон: 0899 908689
e-mail: dbmruse@yahoo.com

Илияна Сърталанска

Доброволец


телефон: 0888 003505
e-mail: dbmruse@yahoo.com
страница от