ЕКИП: ДБМ Видин

Светлана Орловска

Светлана Орловска

Координатор на ДБМ Видин


телефон:
e-mail: жжжж@жжжжжжжж

Диана Димитрова

Доброволец от ДБМ Видин


телефон: 0894 606 182
e-mail: dbmvidin@yahoo.com

Милена Христова

Доброволец


телефон: 0888 13 55 74
e-mail: dbmvidin@yahoo.com

Ирена Анатолиева

Доброволец


телефон: 0898 75 23 18
e-mail: dbmvidin@yahoo.com

Дияна Дамянова

Доброволец


телефон: 0888 76 96 97
e-mail: dbmvidin@yahoo.com
страница от