ДОКУМЕНТИ И ОТЧЕТИ

Коледни базари 2015 – Резултати за ДБМ Пазарджик, ДБМ Пловдив и ДБМ Бургас

Скъпи приятели,

Приключи поредната успешна кампания на Фондация „Движение на българските майки“.

През месец Декември 2015 г. се проведоха нашите Благотворителни базари в градовете Пловдив, Бургас и Пазарджик. Благотворителен Празничен концерт беше организиран от ДБМ Пазарджик.

С помощта на всички Вас успяхме да съберем средства, необходими за поемане на нуждите на деца, настанени в институции. Благодарение на всички Вас и през 2016 г. ще продължим да даряваме топлина и усмивки на все повече и повече деца.

12 632 лева е общият краен резултат от тази Коледна кампания.

 

Тази сума включва приходите от мероприятията, организирани от звената на Фондация „Движение на българските майки“ в страната, както следва:

1.      Движение на българските майки - звено Пловдив

Общата събрана сума на Благотворителният базар е 5035 лева.

С набраните средства ще бъдат финансирани заложените проекти в програмата на звеното за 2016 г., които са:

Проект "Млади творци"

Проект "Моят специален ден"

Проект "Да подарим усмивка"

Проект "Стимул за бъдещето"

2.      Движение на българските майки - звено Пазарджик:

Събраните средства отБлаготворителен базар и Празничен Коледен Концерт са в размер на 4400 лева.  

Сумата ще бъде разходвана за деца и семейства в нужда, както и за осъществяване на планираните проекти:

Проект „Стъпка напред“

Проект „Работилница за усмивки“

Проект „За една усмивка повече“

3.      Движение на българските майки - звено Бургас

Крайният резултат отБлаготворителния базар е 3197 лева.

Предвидените дейности, за които ще бъдат изразходвани средствата са свързани с изпълнение на следните проекти:

Проект „Вкусна торта със крем“

Проект „Нашето зелено приключение“

Проект „Усмихнат ден“

Проект „Приятел в нужда се познава“

Проект „Аз и баба“

Приемете най-искрените благодарности от името на всички нас и от името на всички деца в неравностойно положение!

Без Вашата всеотдайна и безрезервна помощ всичко това нямаше да се случи!

Ние, екипът на ДБМ Ви желаем успешна 2016 година! Нека с общи усилия да продължаваме да помагаме и да радваме децата, които имат нужда от помощ и закрила! Нека има повече усмивки и повече радостни детски личица!

 

Благодарим Ви!ОТЧЕТ 3/2015 г. по проект 'Сън ли съм или ме има'-ДМСГД 'Св. Иван Рилски', гр. София

ПРОЕКТ "СЪН ЛИ СЪМ ИЛИ МЕ ИМА" - ДМСГД "СВ. ИВАН РИЛСКИ" - СОФИЯ

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА ОТ СПЕЦИАЛНИЯТ ПЕДАГОГ КЪМ ДМСГД "СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ" 

ЗА ИЗМИНАЛИТЕ 9 МЕСЕЦА НА 2015 г. РАБОТАТА С ДЕЦАТА СЪС СПЕЦИАЛНИ НУЖДИ ПРОДЪЛЖИ ВЪВ ВЕЧЕ ПОЗНАТАТА ПОСОКА.

ЗА НЯКОИ ОТ ДЕЦАТА, КАТО Е., БЕШЕ ВЪЗМОЖНО ИЗВЕЖДАНЕ ОТ ГРУПА И РАБОТА В КАБИНЕТ. Е. Е ДЕТЕ С УМСТВЕНА ИЗОСТАНАЛОСТ НА ЧЕТИРИ ГОДИНКИ, КОЯТО МЕ ПРИЕМАШЕ С РАДОСТ И МНОГО ЧЕСТО НЕ ИСКАШЕ ДА ТРЪГВА ОТ КАБИНЕТА, КОГАТО РАБОТАТА НИ ПРИКЛЮЧЕШЕ. ТЯ РАЗПОЗНАВАШЕ ПО ЗВУКОПОДРАЖАНИЕ И НАЗОВАВАНЕ ВЛАК, КОЛА, САМОЛЕТ, МОТОР; МОЖЕШЕ ДА ВГНЕЗДЯВА ДО ЧЕТИРИ КУБЧЕТА ЕДНО В ДРУГО, БОРАВЕШЕ ПО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ С ПРИБОРИТЕ ЗА ХРАНЕНЕ КАТО САМА СИПВАШЕ ОТ ДЕТСКА КАНИЧКА В ЧАШКА. С ПОМОЩ ОТКРИВАШЕ ДОМАШНИ ЖИВОТНИ, КАТО КУЧЕ, КОТЕ, ПАТЕ, КОН, КАТО САМА ПРОТЯГАШЕ РЪКА КЪМ ТЯХ, НО НЕ ЗВУКОПОДРАЖАВАШЕ.

В КРАЯ НА ЛЯТОТО Е. БЕШЕ ИЗВЕДЕНА ОТ ДОМА И БЕШЕ НАСТАТЕНА В КЪЩИЧКИ ОТ СЕМЕЕН ТИП. В ГОЛЯМАТА ГРУПА С ДЕЦАТА РАБОТЯ НА МЯСТО, КАТО С ПО-МАЛКИТЕ СЕДИМ НА МАТРАК НА ЗЕМЯТА. ТОВА СА Д. С ДЦП НА СЕДЕМ ГОДИНКИ И М.- ДЕТЕ СЪС СИНДРОМ НА ДАУН НА ТРИ ГОДИНКИ. РАБОТАТА СЕ ИЗРАЗЯВА В ПОСТОЯНЕН ДОПИР ДО ДЕТЕТО, СТИМУЛИРАНЕТО НА ВСИЧКИТЕ МУ ВЪЗПРИЯТИЯ, КАКТО СЕНЗОРНО ТАКА И ТАКТИЛНО. НА МАТРАКА, СЕДЕЙКИ И ЛЕЖЕЙКИ ЕДИН ДО ДРУГ, НИЕ СЛУШАМЕ ДЕТСКИ ПЕСНИ, ПЛЯСКАМЕ С РЪЦЕ, ПОДРЕЖДАМЕ ИГРАЧКИ, КОИТО ЗВУКОПОДРАЖАТЕЛНО ПОКАЗВАМ КАКВО ПРАВЯТ, ИГРАЕМ С ТЯХ, ПОСОЧВАМЕ ИМ ЧАСТИТЕ ОТ ТЯЛОТО, КАТО В СЪЩОТО ВРЕМЕ ПОСОЧВАМЕ И ЧАСТИТЕ НА ТЯЛОТО НА ДЕЦАТА. ИГРАТА СТИМУЛИРА ДВИГАТЕЛНАТА АКТИВНОСТ НА ДЕЦАТА, А ЛИЧНИЯТ ИМ ДОПИР ЕДИН ДО ДРУГ ГИ КАРА ДА СЕ ИЗНЕНАДВАТ, НО И МНОГО ГИ УДОВЛЕТВОРЯВА, КОЕТО ТЕ ПОКАЗВАТ СЪС СМЯХ.

С ДВЕТЕ ПО-ГОЛЕМИ ДЕЦА ОТ ГРУПАТА-П. С ХИДРОЦЕФАЛИЯ  И Ц. СЪС ЗРИТЕЛНО ЗАДРУДНЕНИЕ И С УМСТВЕНА ИЗОСТАНАЛОСТ, ЗАНИМАНИЯТА СА ПО -РАЗЛИЧНИ. С Ц. ПРЕЗ ЛЕТНИТЕ МЕСЕЦИ ИЗЛИЗАХМЕ НАВЪН И ПРАВЕХМЕ ПРОДЪЛЖИТЕЛНИ РАЗХОДКИ С ЦЕЛ УДОВЛЕТВОРЯВАНЕ НА ДВИГАТЕЛНАТА АКТИВНОСТ НА ДЕТЕТО. ПО ТОЗИ НАЧИН ТОЙ ОСТАВАШЕ СПОКОЕН ПРЕЗ СЛЕДОБЕДНИТЕ ЧАСОВЕ. Ц. ОБИЧА ДЕТСКИ ПЕСНИ И КОГАТО ВРЕМЕТО НЕ ПОЗВОЛЯВА РАЗХОДКИ, СЛУША МУЗИКА И ИЗРАЗЯВА СИЛНИ ЕМОЦИИ, КАТО ПЛЯСКАНЕ С РЪЦЕ И ОДОБРИТЕЛНО ВИКАНЕ.

С П. СЕ РАБОТИ ЗА РАЗБИРАНЕ НА ИНСТРУКЦИИ И УКАЗАНИЯ, КАТО ДА ПОДАДЕ ДАДЕНА ИГРАЧКА, ДА СИ ВДИГНЕ РЪЦЕТЕ НАГОРЕ, ДА МОЖЕ ДА ПОКАЖЕ ЧАСТИ ОТ ЛИЦЕТО СИ, ДА ПЛЯСКА С РЪЦЕ, КОЕТО СЕ ОКАЗВА ТРУДНО ЗА НЕЯ. С НЕЯ РАБОТИМ ЗА ФИНА МОТОРИКА, КАТО МЕСТЕНЕ НА НАНИЗАНИ ЕЛЕМЕНТИ С ПОКАЗАЛЕЦ. В ДАДЕНИ МОМЕНТИ И П. СЕ ПРИСЪЕДИНЯВА КЪМ ДЕЦАТА НА МАТРАКА.

С ДРУГИТЕ ДЕЦА ОТ ОТДЕЛЕНИЕТО СЕ РАБОТИ ПО ЛЕГЛАТА ИМ - ПУСКАНЕ НА МУЗИАЛНИ ИГРАЧКИ, МИЛВАНЕ НА РЪЦЕ И ЛИЦЕ И ДР.

ЗА ВСЯКО ДЕТЕ РАБОТАТА И ТЕРАПИЯТА Е РАЗЛИЧНА, НО ОБЩОТО Е СТИМУЛИРАНЕТО НА ЕМОЦИОНАЛНОТО ИМ СЪСТОЯНИЕ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ЖИЗНЕНИТЕ ИМ ПОКАЗАТЕЛИ.

Изготвил: Росица Лазова – Специален педагог

Октомври 2015 г.

Гр. СофияКОЛЕДНИ ЧУДЕСА 2014 Г. - Резултати от Коледните благотворителни базари на Движение на българските майки

КОЛЕДНИ ЧУДЕСА 2014 Г.

Приключиха Коледните базари във всички градове на фондация „ Движение на българските майки“. В Пловдив, Бургас, Пазарджик и София доброволците организираха поредните инициативи за набиране на средства чрез благотворителни базари, с цел подпомагане на проектите, по които работят.

Събраните средства в градовете ще подпомогнат съответните проекти и ще дадат възможност на доброволците да продължат да подкрепят стотици деца.

Ето и самите резултати:

На 21 декември 2014 г. в гр. Пловдив  базарът приключи със събрана от продажба на сувенири сума в размер на  4300 лева!

1. Проект "Млади творци".

Финансиране на учител по театрално майсторство в ДДЛРГ Асеновград с цел развитие артистичните им умения и подпомагане развитието им в тази насока.

2. Проект "Моят специален ден".

Празнуване на рождените дни на децата, отглеждани в институции с традиционно парти и индивидуален подарък.

3. Проект "Да подарим усмивка".

Целта е да се разнообрази ежедневието на децата, подарявайки им развлечение, което да ги накара да се усмихнат- посещение на кино, театър, детски развлекателен център, екскурзия и т.н.

4. Проект "Стимул за бъдещето".

Раздаване   награди  на децата за постигнати добри резултати в овладяване на учебния материал, добро поведение и подържане ред и чистота в стаята, в която живеят.

Събраната сума в гр. Пазарджик от трите дни на базара и дарителската кутия от проведения концерт е  4704лв.

Събраните средства ще бъдат изразходвани за подпомагане на приемни деца от Община Пазарджик чрез насочване към клубове по интереси, кръжоци, състави, спортни клубове, образователни курсове.

Традиционно, част от тях ще бъдат насочени и към успешните проекти на ДБМ Пазарджик:

"СТЪПКА НАПРЕД" - стипендии за отличен успех или изявен талант за деца, настанени за отглеждане в КСУДС Брацигово;

"МАЙСТОРЕТЕ РЪЧИЧКИ" - ежемесечни работилници по приложни изкуства, провеждани в Пазарджик за децата, настанени за отглеждане в ЦНСТ с. Лесичово.

В гр. София проведеният базар в София Ринг МОЛ приключи със сумата от 2994 лв. Средставата, както и от предходните години, ще бъдат изразходвани за проект  "Сън ли съм или ме има". Този проект има за  цел да осигури допълнителни  грижи за  децата със специфични потребности в ДМСГД „Св. Ив. Рилски“ гр. София.

 В Бургас от продажби на коледна украса и сувенири са  събрани 3560лв.

Сумата ще бъде използвана  за деца в нужда, децата от ЦОП Бургас, ДМСГД “Вяра, Надежда и Любов и ПУ “Отец Паисий“ Бургас, децата от ЦНСТ - та в града, подпомагане на самотни майки и социално слаби семейства с деца в неравностойно положение.Писмо до ПРОФ. ЙОРДАН ХРИСТОСКОВ - СЛУЖЕБЕН ВИЦЕПРЕМИЕР ПО СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА И МИНИСТЪР НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКАОТЧЕТ 2 за 2014г. по проект 'Сън ли съм или ме има'-ДМСГД 'Св. Иван Рилски' - София

ПРОЕКТ "СЪН ЛИ СЪМ ИЛИ МЕ ИМА" - ДМСГД "СВ. ИВАН РИЛСКИ" - СОФИЯ

През последните месеци работата с децата с увреждания е насочена главно към извършване на ежедневни дейности, различни от до сега съществувщите. У децата се изгради нагласа за очакване за нещо различно, емоционално и нещо само за тях.

За три от децата  със синдрома на Даун на възрат до 3 години има възможност и се работи индивидуално в кабинет.

В работата си с М. успях да постигна разбиране по въпроса "колко голям ще  порастнеш", на който той показва с ръчички нагоре колко ще порастне. Разбира, когато му казвам "Браво" и  пляска с ръце. М. обича занимания за назоваване и допиране на части на тялото  и бързо научи боцкане с показалците. М. се разпознава в огледало и може да дава въздушна целувка. В средата на юни месец М. беше осиновен.

Другото дете със синдрома на  Даун е А. Той обича да наблюдава, изцяло следи устните ми като източник на звука. С А. успяхме да изградим навик, когато е в кабинета да стои прав до масата и да бъде самостоятелен в определяне на посоката на действие. Ако поиска да играе, остава на място, ако иска да разгледа, се отдалечава, придържайки се до масата. При него се изработи и затвърди бръмченето с устни, което той много обича да прави дори с пръстите  си. А. беше осиновен в началто на месец юни.

Б.  е третото дете със синдрома на Даун, който е и най-малък. Той не успяваше да сефокусира над всички дейности, защото постоянно си въртеше главата. Това му пречеше да разпознава образа си в огледалото. С течение на времето Б. става все по-спокоен и успяваме да отпуснем ръцете, да пляскаме с тях или да милваме играчка или лице. Сега той седи пред огледалото и вижда отражението си, като остава спокоен и дори любопитен. Голямото постижение при него е, че ме разпознава, вдига ръце да го взема и има очакване, че ще се случи нещо различно, ще бъде изведен от вече познатата среда.

 С децата от голямата група се работи на място. На фона на детски песни с П. са усвоени дейности, като: подаване на топка, посочване с ръце на части на лицето, натискане и разлистване на обичаните от нея музикални книжки и играчки.

Също на място бе постигнат напредък с Б. - дете със синрома на Даун, който до осиновяването си в началото на месец април, показа напредък в двигателната сфера. Обича да държи дрънкалки и с помощ прави нанизване и вгнездявене.

В същата група са още И., Д., Е., М., Д., с които се равиват различни дейности в зависимост от уврежданията и възможностите им. Трябва да се знае, че децата с множество увреждания, често боледуват и не могат да изградят или съхранят вече създадени навици. Опитът показва, че най-доброто за тях,е емоцията и ние я създаваме заедно като пеем песни, пляскаме с ръце, галим главите и лицата, играем с играчки и др.

През последните месеци активно се занимавам със С .-дете на седем години, зрително затруднен,с умствена изостаналост. При него най-добре се демонстрира въздействието на добрата детска песен. Той изразява много емоционално положителната си възбуда от чутото и с нетърпеие изчаква започването на следващата песен.

През хубавите летни дни излизаме навън на разходка. Това е другото предизвикателство пред тези деца - сблъсъкът с различни звукове, лица, аромати довежда до трупане на опит, очаквне и най-вече - чувство за свобода. За децата е добре да се разнообразява средата, където се намират. Уменията им за общуване се подобряват, когато възприятията им постоянно се провокират с различни гледки, звуци и дейности. Това води до по-доброто разбиране на хората и средата около тях.

Изготвил: Росица Лазова – Специален педагог

Август 2014 г.

Гр. СофияОТЧЕТ 1 за 2014г. по проект 'Сън ли съм или ме има' - ДМСГД 'Св. Иван Рилски' - гр. София

ПРОЕКТ "СЪН ЛИ СЪМ ИЛИ МЕ ИМА"

ОТЧЕТ 1 за дейността на Росица Лазова - специален педагог в ДМСГД „Св. Иван Рилски“ гр. София, осигурен от фондация "Движение на българските майки"

Като специален педагог кьм ДМСГ ,,Св.Иван Рилски" Росица Лазова работи с четири деца със Синдрома на Даун,  осем деца с ДЦП и едно с Хидроцефалия. Те са на възраст от 2 до 12 години.

С децата със Синдрома на Даун заниманията са за звукоподражание на домашни животни,  като се  използватп люшени или гумени играчки.  Децата милват и галят лицата им, посочват очите, ушите, носа и устата както на играчките,така и на себе си.

Работи се за разбиране на двигателни инструкции като: "Колко голям ще пораснеш?“, „Направи "Браво", „Как милваме лицето?“, както и да показват жест за "Довиждане".

За развитие на фината моторика се практикува подреждане на кубчета едно върху друго, нанизване на кръгове и вгнездяване на чаши една в друга.

С децата с ДЦП се работи на фона на познати детски песнички, като се докосват ръцете и краката на децата на песни като: "Миеме ръчички", "Ние сме войници", "Хей, ръчички, хей ги две“  и други. При песни с домашни или диви животни се показва плюшена играчка и се изпява с нея песента, например "Жълтоклюно патенце", "Зайченцето бяло" и др.  

За всички деца работата на фона на музика е много приятна и дори да немогат да се включат в действията, свързани с песента, изживяват силна положителна емоция от самото пеене. Приятно им е тактилното усещане, когато бъдат взети на ръце и заедно се пее или танцува. Така децата изграждат силен визуален и зрителен спомен, че предстои нещо хубаво.

През първите няколко месеца работата има по-скоро опознавателен характер, свързан със заболяванията на децата, техните дефицити и методите, с които ще се преодоляват. Изгражда се и първоначален контакт с тях, работа за доверие и сближаване с непознатите за тях хора извън общността.

 

Март 2014г.

Гр. София.Медиите за насОтчети

Фондация "Движение на Българските майки" е юридическо лице с нестопанска цел , регистрирано в обществена полза, което въз основа на чл.46, ал.2 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел е задължено ежегодно да впише в ЦРЮЛНЦ/Централен регистър юридическите лица с нестопанска цел/ при Министерството на правосъдието информация, относно дейността на предходната година.

Информацията, която е достъпна за всеки гражданин от сайта на Министерството на правосъдието съдържа:

1. Преписи от съдебни решения за регистрация на промени (ако не са своевременно представени);
2. Списък на лицата, от състава на управителните органи;
3. Информация за дейността по чл. 38 от ЗЮЛНЦ;
4. Годишен финансов отчет, включително заверен, когато подлежи на независим финансов одит;
5. Годишен доклад по чл.40, ал.2 от ЗЮЛНЦ;
6. Декларация за дължимите данъци, такси, мита и други публични вземания (Декларация по чл. 45, ал. 2, т. 4 и чл. 46, ал. 2, т. 6 от ЗЮЛНЦ);
7. Промени в устава или учредителния акт.

http://www.justice.government.bg/new/Pages/Registers/Default.aspx?evntid=3jSJ4vM%2boMI%3dПисма до медии и институции от ДБМ.Документи по промяна на законите, внесени през 2012г.страница 1 от 2