Дарения

 

КАК, КЪДЕ И КАКВО ДА ДАРИМ?

Да дариш е прекрасно чувство, което изпълва душата. Много деца се нуждаят от нашата помощ - била тя физическа, духовна или материална. Фондация "Движение на българските майки" приема всякакъв вид дарения, които да допринесат за осъществяването на целите й.

ВСЕКИ ЕДИН ЧОВЕК, С ЖЕЛАНИЕ ЗА ТОВА, БИ МОГЪЛ ДА ДАРИ!

ДА ДАРИШ ВРЕМЕ

В дейността на организацията едно от основните неща е контактът с децата, които са като птички в клетка, жадуващи за лично отношение и внимание. Те много рядко имат връзка с околния свят извън оградата на дома.
Ако Вие имате СВОБОДНО ВРЕМЕ, можете да дойдете с нас, да прегърнете дете, да поговорите или поиграете с него, да изпеете песен или разкажете история, да станете ментор на някое от тях.
Ако Вие сте човек със знания, които могат да спомогнат на нашата дейност и имате свободно време, ние ще се радваме на Вашата помощ.
ДБМ организира различни акции за събиране на средства и дарения, и винаги имаме нужда от подкрепа. Ако вие имате свободно време и искате да помогнете за организирането им - елате при нас.
ДБМ има складове за даренията, които изискват постоянно сортиране и пакетиране. Ако вие имате свободно време, ще се радваме на вашата помощ и сръчните ви ръце. 

ПРЕДМЕТНИ И МАТЕРИАЛНИ ДАРЕНИЯ

Всеки желаещ да дари дрехи, обувки, играчки, пособия и храни за домовете, с които работим, може да се свърже с член на фондацията от съответния град. Координати може да намерите тук . 
За да улесним нашата работа, за да спестим ценно време и за да може децата да получат неща, които са използваеми, молим дарителите да се съобразят със следните неща:
 - Дрехите и обувките да са в подходящ за употреба външен вид. Прегледайте ги , дали не са протрити и дори скъсани или много замърсени, защото в такъв случай те са неизползваеми и ако ни ги дадете ние губим ценно време да подбираме това, което можем да занесем на децата. Ако след малка поправка те отново ще са годни за употреба, моля да сторите това преди да ни ги донесете.
 - Когато нещата са за различни възрасти и размери, моля да ги сортирате преди да ги донесете.
 - Всички играчки, пособия и други предмети се чупят и цапат. Ако искате да ги дарите, моля прегледайте ги предварително.
 - Даряването на храни за институциите в РБ става срещу сертификат за произход и срок на годност. Ако желаете да закупите като частно лице хранителни продукти, можете да сторите това в някои от веригите хранителни магазини,  хипермаркети или борси, където могат да издадат такъв или дори само фактурата би послужила като доказателство.

ДАРИТЕЛСТВО ПО ВЕДОМОСТ

От лятото на 2011г. ДБМ съвместно с фондация Помощ за благотворителността в България работи за финансирането , за сега, само на проект САМ ( http://fdbm.org/bg/projects_article_3.html ) , чрез дарителство по ведомост. Ето тук  можете да научите повече за този начин да помогнете на младежите израстнали без родителска грижа. 

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПОМЕЩЕНИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

От своето създаване и до края на 2011г. фондацията работи и съществува без да ползва офис и помещения за събиране на даренията. Поради разрастването на дейността си и за да може да помага на повече деца и младежи в риск и без родителска подкрепа се нуждаем от помещение за офис, за информационен център за деца и семейства в риск и склад. 

Към настоящия момент ДБМ София ползва единствено безвъзмездно отдаден гараж за склад. Всички дейности се извършват в домовете на доброволците или чрез мобилния ни екип. 

ФИНАНСОВИ ДАРЕНИЯ

Всяко физическо или юридическо лице може  да дари средства по банковата ни сметка.    

 Първа инвестиционна банка

BIC: FINVBGSF  

IBAN: BG43 FINV 9150 12BG N08H 66

*** Всеки дарител има право да даде указания за използване на средствата в графа "основание за превода", да изисква документи и отчетност за използването им. 10% от всяко финансово дарение се използват за администриране дейността на организацията. 

Данъчни облекчения за юридически лица

Съгласно разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане - Чл. 31, ал. 1, т. 14 за данъчни цели се признават счетоводни разходи за дарения в общ размер до 10 на сто от положителния счетоводен финансов резултат (счетоводната печалба), когато разходите за дарения са направени в полза на юридически лица с нестопанска цел, регистрирани в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност.

Данъчни облекчения за физически лица

Съгласно разпоредбите на чл. 22, ал. 1, т. "о" от Закона за данъците върху доходите на физическите лица сумата от годишните данъчни основи се намалява с направени през годината дарения в размер до 5 на сто, когато дарението е в полза на юридически лица с нестопанска цел, регистрирани в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност.