НЕАКТУАЛНО – Медицински сестри за ДМСГД 'Света Параскева'.

В ДМСГД "Света Параскева" има 5 свободни места за медицински сестри. Моля, търсещите работа или познаващи такива да се свържат или с дома или с нас. 

Координати на дома: ДМСГД "Света Параскева", гр.София

                                         ул.Порой 16

                                         тел: 02/, 831-91-84; 831-33-07 .