История

 

Проблемите на света не могат да бъдат решени от скептици или циници, чиито хоризонти са ограничени от очевидните раелности.

Нуждаем се от хора, способни да мечтаят за неща, които никой не е виждал.

Дж. Ф. Кенеди

 

През октомври 2001-ва година в най-големия български интернет портал Dir.bg, се създава клуб "Бъдещи майки".

В него жени, на които им предстои най-великото събитие - да станат майки, споделят радостите и тревогите си около раждането на бъдещите бебета. Много от тях остават във виртуалното пространство и след това - говорят си, търсят съвет и подкрепа една от друга.

Нееднократно, при появата на информация за бедстващо дете или семейство, участничките във форума са помагали доброволно, отделяйки време и средства в името на доброто. Така постепенно, се ражда идеята за организиране на дарителски акции, в полза на деца, растящи в институции.

Първата подобна акция е в началото на 2004 г., когато се събират дрехи, играчки, памперси и храни за децата в ДМСГД в гр.Перник. Успехът на акцията е толкова голям, че скоро след това се организира още една. И още една...

Контактът с децата става редовен, а идеите с какво и как да им се помогне, за да имат щастливо детство и пълноценен живот след това, непрекъснато се умножават. Така възниква необходимостта от официално регистрация.

Фондация "Движение на българските майки"е регистрирана като организация с нестопанска цел за обществено полезна дейност със съдебна регистрация от 1.02.2005 г., фирмено дело 843/2005.

Към настоящия момент Фондация "Движение на българските майки" е провела десетки дарителски акции в полза на децата, растящи в институции.

Еднократни и многократни дарения са предоставяни на: ДМСГД - гр. Перник, ДОВДЛРГ - с. Доганово, ДОВДЛРГ - с. Дрен, ДОВДЛРГ - гр. Трън, ССУ с ДГ за ДУС , ДОВДЛРГ - с. Лесичово, област Пазарджик, ДМСГД - гр. Пазарджик, ДДМУИ - гр. Пазарджик, ДОВДЛРГ - гр. Велинград, ДМСГД - гр. Кюстендил, ДМСГД - гр.Благоевград, ДОВДЛРГ - с. Калотино, ДДМУИ - с.Медвен,ДМСГД "Св.Параскева" и ДМСГД "СвСофия" в гр.София, Защитено жилище ЗАДНО – с. Гурмазово и руги.

 

Какво направихме за 6 години.....

1.   Основахме официално Фондация „Движение на българските майки”на 1.02.2005 г.

2.   През 2009г. получихме патент, с което наименованието и знака  „Движение на българските майки” вече са защитени от българското законодателство.

 3.   От 2009 година Фондация „Движение на българските майки” е член на Националния съвет за закрила на детето към ДАЗД (http://www.sacp.government.bg/downloads/bg/3/3/Chlenove_sait.docм )  и участва на регулярните работни срещи по проблемите на децата.

4.   Направихме десетки  благотворителни, коледни и великденски базари и ученически акции на обща стойност над 150 000 лв.

5.   Организацията ни нарастна до 6 звена в различни градове на България – основно звено в София и още в Пазарджик, Пловдив, Русе, Видин и Бургас. Дейността ни включва регулярни отчети към дарители и държавна администрация, получаване и разпределяне на дарения, контакти с държавните институции на национално и регионално ниво, участие в работни групи позиционирани в съответните райони, координиране и  организиране на дарителски акции и кампании.

6.   Участвахме в няколко протеста:

-   м.Октомври 2007 г.във връзка с показването на филма за живота на децато от дома в с.Могилино. (http://mogilino.wordpress.com/ )

-   През януари 2009г. Движение на българските майки взе участие в протестите пред Парламента. Проведени са многобройни срещи с представители на властта, министри, депутати, като многократно сме заявили основните ни искания сред които са:

      Изработване на ясна система за реформиране, преструктуриране и закриване на ДМСГД,( На 15 Юни 2009г. започна работна група за реформата, в която ДБМ участва),  повишаване и стимулиране мотивацията на служителите в ДМСГД;

      Бързо приемане на новия проекто-семеен кодекс, с промяна в процедурите по осиновяване, с цел по-кратък престой на децата в институции. (Той е приет на едно от последните заседания на 40то народно събрание през Юни 2009г.)

      Разработване на работеща стратегия за развитие на приемната грижа и нейното дългосрочно реализиране – кампании, информиране и т.н. Повишаване заплащането на професионалните приемни родители.

      Назначаване на екип от специалисти в родилните домове, с цел превенция по изоставяне на децата още в родилните отделения.Изработване на ясна стратегия за реформата в ДМСГД.

  1. В края на 2008 година е завършен първия етап на най-големия проект на фондацията – „Защитено жилище „ЗАЕДНО” ( www.podslon.org) и той отвори врати за първите си възпитаници. Жилището е изградено от Архитектурно-дизайнерска агенция, като партньор, в с.Гурмазово, община Божурище, като средствата за него са набрани единствено и само от частни дарители и не без съдействието на община Божурище, които предоставиха терена. В „Защитено жилище „ЗАЕДНО” понастоящем живеят 10 младежи на възраст 18 - 25 години, които се подготвят за реалния живот, като посещават квалификационни курсове и сами се грижат за домакинството на къщата. Проект “Защитено жилище „ЗАЕДНО” предвижда срокът за пребиваване на младежите, напуснали институциите за деца поради навършване на пълнолетие, да бъде между 3 месеца и 1 година. Това означава, че в резултат на Проект “Защитено жилище „ЗАЕДНО” между 100 и 400 млади хора, ще имат възможност да водят достоен и пълноценен живот, грижейки се сами за себе си и за семействата си.
  2. През 2010 година подписахме и договор за безвъзмездна финансова помощ по Опеативна програм Развитие на човешките ресурси, компонент – Социални услуги за социално включване за проекта ни САМ  - соцална адпатация на младежи – www.sam.fdbm.org ПРОЕКТЪТ Е СПРЯН!
  3. През 2009 и 2010 година, набраните средства от Коледните благотворителни базари, а насочени изцяло за първи път по проект за подкрепа на персонала и децата в ДМСГД „Св. Параскева”, с който целим подпомагането на развитието на децата, назначавайки специален педагог и трима помощник възпитателя, които да работят с децата и да са в помощ на иначе крайно недостатъчния персонал в институцията. В резултат на това, 11 от децата с увреждания в дома подобриха своите физически и психически умения, постигнаха невероятен напредък в развитието си, появиха се истински усмивки на лицата им, а персонала на дома може да разчита на верни и усърдни съмишелници, с които заедно да се грижата за децата.

 

Всичко това, мили приятели го постигнахме и продължаваме да го постигаме заедно с вас, за което никога няма да спрем да ви казваме едно голямо БЛАГОДАРЯ  И ПОКЛОН!

Несъмнено това, пред което сме изправени днес е внушително, имайки предвид, че започнахме само преди около 6 години и то като една шепа ентусиазирани майки, които търсиха къде да предоставят омалелите дрешки на децата си...

И тъй като никога не сме могли без вашата подкрепа и доверие, Ви молим, да подкрепите проектите, по които работим!