Сцена за чудеса продължава....

30.06.2011

 

Скъпи приятели,

Преди повече от половин година всички ние положихме много усилия, които днес вече жънат успехи, изразяващи се в много усмивки по лицата на нашите прекрасни малчугани от дом „Света Параскева”. Сумата, която събрахме на Коледната инициатива „Сцена за чудеса”- 2009г. беше 10 000 лв, а първоначално предвидената за проекта е 38 000 лв. Тъй като средствата не бяха достатъчни, за да изпълним целия проект, решихме с помощта на директорката на ДМСГД „Света Параскева” д-р Лихарска, да наемем само един специалист, но за цяла една година. Този специалист е „Специален педагог”, който има задачата да помогне на децата със специфични потребности да постигат своите малки успехи всеки ден.
През месец Март събрахме малък екип от трима човека за това прекрасно начинание – педагог, счетоводител и специален педагог. Педагогът е човека, който познава най-добре децата от ДМСГД „Света Параскева” и изготвя план за работа с тях, отчетите и консултира със специалния педагог дейността. От месец Април 2010 специалният педагогът Росица Лазова, посещава всеки ден дома и отделя на всяко едно, от единадесетте деца, нужното му време. В групата са включени 4 деца със заболяване на Даун, 5 деца със заболяване от детска церебрална парализа (ДЦП), 1 дете със сърдечен порок и аутистичен тип поведение и 1 дете със сърдечен порок и общо значително изоставане в психомоторното развитие. Най-същественият принос за тях е ежедневно, специализирано и индивидуално насочено въздействие към всяко едно от тях.