Отчет на дейността по Проект САМ - Социална адаптация на младежи

01.04.2014

Проектът САМ бе подновен  от септември 2013 г. с ново финансиране от М-Тел, като дейността се насочи към образователното  развитие на много от младежите.  Подкрепата бе възстановена на много нива, с много усилия и резултатите не закъсняха.

Към настоящия момент, след изминали шест месеца от подновения проект, фондация ДБМ има удоволствието да обяви, че САМ е активно действащ проект, подпомагащ  включените в него девет младежи. Всички те са учащи – повечето са студенти в софийски университети, един е учащ в средно училище. Всички младежи, които не работят, получават месечна стипендия в размер на 100 лв. Други, които са завършили висшето си образование и продължават да се обучават в друга форма на висше образование, подпомагаме при нужда със средства за участие в семинари, обучения по професионалното им направление, ремонти на жилище и т.н.

Един от участниците временно отпадна от стипендиантската програма. Това се наложи поради факта, че заложено условие за получаване на месечна стипендия по проекта, е бенефициентът да бъде учащ. Заради прекъсване на обучението е спряна месечната стипендия, но продължаваме контакта и помощта си по алтернативни начини и оказваме подкрепа. Надяваме се, че скоро ще бъде продължено обучението, а заедно с това и предоставянето  на стипендия.

Останалите седем участика,  студенти  редовна форма на обучение, успешно са взели изпитите си от зимната сесия и са записали пролетен семестър, което е основание да им бъде прдължена без прекъсване месечната стипендия. Един бенефициент е ученик в средно училище и продължава да получава стипендията си.

До момента сме помогнали и с други форми на подкрепа, освен ежемесечната сума пари, която регулярно предоставяме на младежите. Материланата подкрепа е разнообразна, благодарение на дарители. Един от младежите, с вече придобита Магистърска степен, се сдоби с общинско жилище, което имаше нужда от сериозен ремонт. Съдействахме му с намиране на средства и контакти на фирми и магазини, които дадоха отстъпки от цените на материалите си за ремонт и обзавеждане. Благодарности на фирмите „Ликата+Греутол „ ООД и „Доспатлес 2000 АД“, както и на дарителката Бистра Андреева.  Иван Д. междувременно взе и дипломата си от Медицинския университет, специалност „ Медицински мениджмънт“.

С помощта на фондация ДБМ,  едно от учащите момичета започна платен стаж по специалността си, като член на фондацията я свърза с подходящ  за целта човек.

На П., който е студент в НСА, специалност „Алпинизъм и катерене“,  бе покрита специална планинаска застраховка, както и таксата за участие в изнесено обучение на Боровец. Специална екипировка често се дарява от собствениците на магазини SLS , както за него, така и за момиче, учащо в спортното училище на  СК Левски, специалност „лека атлетика“.

По проекта има назначен координатор, който най-често общува с младежите, и при нужда е на тяхно разположение. Всеки месец координаторът на  ДБМ се среща лично с младежите с цел социализация, морална подкрепа, обсъждане на текущите им ангажименти, студентство, болки и радости, отговаря за получаване на стипендиите и обработка на документи.  Подкрепата към тях е не само материална и финансова, но и морална. Организирана бе и екскурзия с участниците в проекта. Амбициите на бенефициентите в проекта са високи, имат уважението и подкрепата ни, както финансова, така и морална.

Благодарим на всички, които до момента помогнаха на тези порастнали деца.

Проектът САМ е подсигурен с финансиране от М-Тел за една година (до септември 2014г.) Надяваме се да  продължи финансирането и да не разочароваме тези и други младежи, които въпреки институционализацията си, успешно се социализират в обществото, имат желание и полагат усилия, за да си осигурят един по-добър старт в живота.