Свободни места за деца и открито работно място в ДМСГД'Св. Иван Рилски' - София

10.10.2014

Уведомяваме, че в Дневния център разкрит към ДМСГД „Св. Иван Рилски” има свободни места за деца.

Центърът се намира на адрес:

гр. София, кв. Лозенец, ул. „Мала планина” №  36;

ТЕЛ.  02/868 72 05; ТЕЛ./ФАКС 02/962 14 45;  dmsgd_ivanrilski@abv.bg

Дневният център е за деца от 0-7 години с ДЦП, Синдром на Даун и други увреждания на периферна или централна нервна система. Осигурява почасова услуга и дневна грижа, които са безплатни за всички деца, насочени с направление от Дирекция “Социално подпомагане”.

Центърът предоставя на нуждаещите се деца комплекс от диагностични, лечебни, рехабилитационни, психотерапевтични, логопедични, образователни и социални услуги, които са съобразени с индивидуалните им потребности и възможности. 

Обслужващият персонал включва специализиран екип от лекар, клиничен психолог, специален педагог, логопед, кинезитерапевт и детегледачка.

Дневният център е отворен от 07.30-19.00 часа всеки делничен ден.

 

ДМСГД „Св. Иван Рилски” търси да назначи медицинска сестра:

Описание и
Изисквания:

сфера на дейност: Медико-социални грижи за деца
Осъществява непрекъснато медицинско наблюдение върху състоянието на децата. Изпълнява назначеното лечение от лекарите. Води медицинската документация.
 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ: Съвместно с педагога провежда групови и индивидуални занимания с децата. Участва в работата на Мултидисциплинарния екип.

Месторабота:

 София, кв. Лозенец, ул. „Мала планина” №  36

Заплата:

от 500 до 540 BGN (Нето)

За повече информация, моля, обръщайте се към персонала на дома на посочените по-горе контакти.