Фондация ДБМ изпрати писмо във връзка с изнесената в ефир информация от БХК в предаването на БТВ „Шоуто на Слави“, грубо нарушаваща правата на децата, настанени в ДДЛРГ, с. Доганово

10.02.2015

НА ВНИМАНИЕТО НА:

Г-Н СЛАВИ ТРИФОНОВ

„ШОУТО НА СЛАВИ“

 

С КОПИЕ ДО:

Г-ЖА ЕВА ЖЕЧЕВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДАЗД

 

Г-Н КОНСТАНТИН ПЕНЧЕВ

ОМБУДСМАН НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

Г-ЖА СНЕЖАНА МИТОВА

ДИРЕКТОР НА Д“СП“ ГР. ЕЛ. ПЕЛИН

 

Г-НА ГЕОРГИ БОГДАНОВ

ИЗП. ДИРЕКТОР НА НМД

                                   

Г-Н КРАСИМИР КЪНЕВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БХК

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОМИСИЯТА ЗА ДЕЦАТА,

МЛАДЕЖТА И СПОРТА В 43-ТО НС

 

Г-Н ИВАЙЛО КАЛФИН

ВИЦЕ- ПРЕМИЕР И МИНИСТЪР НА

ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

 

 

 СТАНОВИЩЕ

 НА ФОНДАЦИЯ „ ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ“

    

 

Относно: Изнесената в ефир информация от БХК в предаването на БТВ „Шоуто на Слави“ на 05.02.2015г, която уронва достойнството и грубо нарушава правата на децата, настанени в ДДЛРГ с. Доганово.

 

     

УВАЖАЕМИ  Г-Н ТРИФОНОВ,

С искрено огорчение и възмущение заявяваме категорично, че изнесената от представители на БХК информация от трибуната на Вашето предаване не отговаря на истината и повлия значително върху психическото състояние и поведението на децата, настанени в ДДЛРГ с. Доганово.

Доброволци от фондация „Движение на българските майки“ посещават този дом и контактуват с децата повече от 10 г. В течение на това време сме имали възможност да наблюдаваме работата на персонала в множество и различни ситуации, както и да проследяваме ежедневието на настанените в дома деца. Подчертаваме, че дългогодишната ни работа, която е доброволна и е насочена предимно към социализацията на тези деца, се извършва без никакво заплащане (наблягам на този факт, за да стане ясно, че доходите на доброволците от „Движение на българските майки“ по никакъв начин не са обвързани с работата им с деца без родителска грижа). Осигуряваме им различни възможности за запознаване с живота извън дома – хипотерапия в планинско ранчо, екскурзии и лагери из страната, участия в културни изяви и  инициативи и др. Освен това, оказваме подкрепа на напусналите дома младежи, за да могат да водят и да имат самостоятелен достоен човешки живот, независим от институции.

През септември 2014г. станахме свидетели на започнала деинституционализация на част от децата в ДДЛРГ в с. Доганово, която не отговаря на никакви дори елементарни правила и планове, нито  на заложени до момента стандарти и методики, издадени от АСП и ДАЗД. Някой се опита за няколко дни да премести 12 деца като куфари от мястото, на което са живели цял живот в една нова и непозната за тях среда без каквато и да е предварителна подготовка, много далеч от близки, познати, значими и важни за техния живот и  подкрепа хора, само за да може един проект да бъде описан като успешно завършен, а средствата от него - като успешно усвоени. Тогава споделихме фактите за начина на преместването и  отношението към децата, като изложихме притесненията си пред множество държавни институции, но не успяхме да предотвратим срамното третиране от страна на същите институции към децата, които за пореден път бяха поставени в унизителната ситуация да обслужват интересите на държавната бюрокрация, вместо тя да обслужва техните интереси.  Тези 12 деца са част от жертвите на т.н. „промяна“, случваща се  и в момента. Промяна, имаща за цел да осигури усвояването на големи суми от европейските фондове, за да построи сгради, в които, в крайна сметка съвсем механично да бъда преместени някакви деца, без особено значение какви са, от къде са и как ще го приемат, дали могат да продължат образованието си и как това се отразява на техните планове за живота им . Факт е, че сградите се оказаха с повече места от необходимото и буквално започна „лов на деца“, за да могат  да бъдат осъществени крайните плащания. Оказва се, че тези 12 деца запълват места в сграда, построена като ЦНСТ (център за настаняване от семеен тип) за деца с увреждания, но тъй като децата с увреждания са трудна група, а както стана ясно по късно, и нежелана от местната общност, някой осъществи „блестящата“ идея да си „наловуват“ деца от дома в Доганово – здрави, добре възпитани и безпроблемни.

Във връзка с този проблем ние подадохме сигнал до множество организации, между които и  БХК. С наша помощ, пълен набор от документи и цялостна подкрепа и съдействие, така са решили да осъществят проверка,  „разследваща“ извършената вече деинституционализация на въпросните 12 деца от ДДЛРГ в с. Доганово. Знаем, че проверката се е осъществила в началото на м. януари, но въпреки че тя беше провокирана от нас като организация, все още не сме получили официални резултати и становище.

Стана ясно обаче, че въпросната проверка е извършена като „разследване“ и така наречените „изследователи„ от БХК грубо и безпардонно са действали, погазвайки всякакви права на децата и на работещите в дома, както и всякакви етични и човешки норми, в разрез с необходимостта от запазване на достойнството и личната неприкосновеност, за които тази уж „правозащитна“ организация сама трябва да следи и да изисква да се спазват.

След извършеното „разследване“ на БХК в дома, децата споделят и ние наблюдаваме притеснителни промени в емоционалното им състояние и  в поведението им -  те са  изключително неспокойни, напрегнати и тревожни, а някои от тях споделиха силно притеснителни  факти и за начина, по който са били разпитваниот представителите на БХК и АСП.

Най-голямата ни изненада бе обаче Вашето предаване от 05.02.2015 г., когато видяхме и чухме ужасяващи неща, които са се случвали с децата в ДДЛРГ с. Доганово. Най-страшното е, че всичко това бе казано в ефир, като самоличността на споменатите деца лесно може да бъде разкрита от всеки без никакви трудности. Никой ли не се замисли, че децата от дома в Доганово посещават местното училище, и че съучениците им няма да срещнат никакви трудности да ги идентифицират след предаването? Никой ли не се замисли как тези деца ще продължат да посещават училище, да се появяват в селото, да се срещат с приятели и роднини? 

Изрично искаме да подчертаем, че изнесената информация от представителите на БХК във Вашето предаване е свързана със събития, случили се преди години, за които виновните са установени и наказани, а децата-жертви са получили подкрепа да преодолеят случилото се и да могат да продължат да живеят, въпреки преживяното и травмата.

Бяхме шокирани да разберем, че така наречените „специалисти“ от БХК, по неясни  причини връщат децата към травматичното им минало, като отново го актуализират и дори го правят обществено достояние чрез предаването Ви. Към момента те отново живеят с демоните от преживяното, подсилени от широкия обществен интерес. Спокойните, усмихнати и адаптиращи се с бързи темпове към възможностите на живота извън институцията деца, станаха жертва на нездрав и пошъл интерес от страна на възрастните „правозащитници“ и за съжаление и от  екипа на предаването.

Защо, г-н Трифонов, преди да излъчите в ефир „белите добри феи“ от БХК, Вие не си направихте труда да проверите информацията им, защо не се допитахте до бивши директори на този дом, не поговорихте с напусналите вече деца, не изискахте достъп до документи или среща със самите засегнати?  Защо допуснахте да се подхвърлят в ефир неверни факти за деца под специален статут, които след излъчването на предаването Ви, рухнаха под тежестта на спомените и на публичния интерес към моменти от живота им, които те искат и се опитват да преодолеят, за да могат да продължат да живеят?  Защо позволихте чрез Вашето предаване и изявленията на „правозащитниците“ от БХК да очерните живота на всички деца, настанени в ДДЛРГ в село Доганово?

За нас е абсолютно непрофесионално и неприемливо предложението в домовете за деца, лишени от родителска грижа да има свободен достъп от страна на всеки журналист или какъвто и да е друг  „специалист“ или дори обикновен гражданин, ако тези хора задължително не спазват етичния кодекс на работещите в медиите, етичния кодекс на работещите и общуващите с деца, както и правата на децата!  

Надяваме се, че Вие, като човек с морал, ще се съгласите, че това не е ЗООПАРК, г-н Трифонов! Нито риалити шоу! Тези деца имат нужда от неприкосновеност на личното им пространство и личния им живот. Елате, за да не допускате отново да бъдете подведен, с когото искате от екипа си като доброволец и работете за тяхната защита и за да имат по-добър живот, но не и за да печелите по-голям интерес към шоуто си, разкривайки публично най-съкровените им тайни. И за да ви стане още по-ясно на какво всъщност са готови да подложат тези деца някои хора, обявяващи се за „правозащитници“ или „говорители на истината“ без дори и да се замислят, за миг си представете някой да нахълта с излъчващи камери и микрофони във Вашия дом, ДА ИЗЛОЖИ НА ПОКАЗ настояще и минало, твърдейки, че го прави, защитавайки правата ви и за Ваше добро!

Всеки, който си позволява да говори за и от името на децата, растящи без грижата на собствените си родители, трябва да е наясно, че децата, растящи в институции, се намират под специална закрила и че изнасянето на подобна, а още повече и невярна информация в публичното пространство, застрашава психическата им устойчивост и за пореден път ги превръща в жертви на обществото.

Уважаеми г-н Трифонов, положете усилия и  направете задълбочено проучване на случая. Открийте истината, но този път не се доверявайте на честната дума на „представители на авторитетна организация“, а се допитайте до засегнатите. Запознайте се с пълния доклад на ДАЗД по случая, прочетете и заключението  на независимия психолог, което е в пълно противоречие с изнесените данни от БХК. И моля Ви, когато осъзнаете какво причини Вашето предаване на децата, им се извинете в ефир! На тях - на вечните жертви на чужди интереси и грешки, които и Вие не се посвенихте да жертвате срещу рейтинг.

Държа да бъдем разбрани правилно. Ние сме организация, настояваща и работеща за закриването на домовете за деца от години, защото нито едно дете не заслужава да живее без подкрепата и присъствието на близки хора. Но деинституционализацията във вида, в който се случва сега е порочна и рои само много нови и по-хубави сгради, които също са институции!

Не се подобрява живота на децата като механично се закриват старите големи институции, , а просто се преместват от единия край на страната в другия в по-нови сгради, за да бъдат усвоени големи суми пари.

КОЙ И КОИ СИЛИ ИМАТ  интерес това да се случва по този начин и в този й вид и ЧИИ административни, финансови, политически сметки се подхранват и поддържат вече толкова години?

Ние обаче твърдо заставаме зад интересите на децата без родители и сме готови да ги отстояваме на всяка цена!

Надяваме се и на Вашата подкрепа!

 

                                                                                                                                                                          Росица Букова

 Гр. София 

 09.02.2015г.                                                                                                                                        Изп. директор на ФДБМ