Положително становище за работата на специалния ни педагог в ДМСГД 'Св. Иван Рилски', гр. София

23.10.2015

ДОМ ЗА МЕДИКО СОЦИАЛНИ ГРИЖИ ЗА ДЕЦА

“СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ

СОФИЯ– 1407, КВ. ЛОЗЕНЕЦ, УЛ.”МАЛА ПЛАНИНА” № 36

ТЕЛ. 868 72 05; 868 92 27; ТЕЛ./ФАКС 962 14 45; dmsgd_ivanrilski@abv.bg

 

 

 

СТАНОВИЩЕ

за работата на специален педагог Росица Лазова по проект „Сън ли съм или ме има“ на фондация „Движение на българските майки“

 

 

            Росица Лазова започна работа по проект „Сън ли съм или ме има“ от октомври 2013 г. Заедно с лекарите и психолога на ДМСГД се обсъждат и определят децата, които се нуждаят от допълнително подпомагане и обучение. Броят на децата, с които работи, варира от 6 до 8, и понеже се касае за деца с различни потребности и възможности,  Р. Лазова работи индивидуално с всяко дете. Съставът на децата също се променя, но обобщено може да се каже, че това са деца със сензорни дефицити, Даун-синдром, поведенчески отклонения и др. Росица Лазова идва и работи с децата по график всеки ден по 4 часа.

            Оценката за работата на специален педагог Росица Лазова е изцяло положителна. Тя успява да разбере специфичните потребности и желания на децата, и с много търпение и любов се занимава с тях. Приета е много добре от екипите, които постоянно работят с децата в дома, между тях е налице отлична колаборация. Работи в тясно сътрудничество и с психолога на дома, както и с рехабилитаторите.

            Ръководството на ДМСГД благодари на фондация „Движение на българските майки“ за предоставената възможност  децата с по-изразени трудности и отклонения в развитието да получават допълнителна стимулация от квалифициран специалист като Росица Лазова.

 

 

Д-р Елена Кундурджиева

Директор на ДМСГД „Св. Иван Рилски“

 

Изготвил:

Росица Маркова

Психолог

 

Дата: 23.10.2015 г.