Стартиране на Проект “ДАРИ ОБЯД”

30.09.2016

Описание на проекта: Осигуряване на училищен обяд на ученици на целодневна форма на обучение, учащи в: НУ "Васил Левски"-Пазарджик - двама ученици; НУ"Васил Друмев"-Пазарджик - двама ученици; и на училищни закуски на 8 деца, учащи в ОУ "Св.Св. Кирил и Методий"-с.Ивайло.

Срок: проектът обхваща учебната 2016г-2017г. както следва: октомври, ноември, декември 2016г., януари, февруари, март, април, май, юни 2017г.

Цели: Да се осигури на деца в неравностойно положение пълноценен обяд при целодневно обучение (посещение на занималня) в училищата НУ "Васил Левски" и НУ "Васил Друмев" - Пазарджик, както и да се осигури ученическа закуска на ученици в неравностойно социално положение, непопадащи в други проекти за безплатна закуска, учащи в ОУ "Св.Св. Кирил и Методий"-с.Ивайло

Финансиране: проектът се финансира със средства, събрани от Благотворителни базари на ДБМ-Пазарджик

Повече информация можете да намерите на страницата с Проектите ни на сайт-а, както и във Facebook страницата ни:

https://www.facebook.com/notes/%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BA/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B4/1239228242801804