Помощ или как ние разбираме своя принос към обществото

01.09.2019

Във връзка с кореспонденция, която получихме на пощата на фондацията, която ползваме от 15 години, смятаме за нужно да внесем малко яснота.

Фондация „ Движение на българските майки“ инфромира всички заитересовани от казуси, които касаят ОСИНОВЯВАНИЯ и РАЗСИНОВЯВАНИЯ следното:

  1. Фондацията, членове на УС и доброволци свързани с дейността ни не се занимават с дела по осиновявания, както и всичко, което е свързано с тях;
  2. Фондацията, членове на УС и доброволци свързани с дейността ни не водят и не помагат за дела по разсиновяване и не участват в тези процеси;
  3. Фондацията, членове на УС и доброволци свързани с дейността ни няма да отговарят от тук нататък чрез електронната поща или по телефона за всичко, свързано с т.1 и т.2.

Смятаме за недопустимо да се търси съдействие за по- бързото придвижване на документи по каквито и да е дела, касаещи горните процеси. Организацията ни подкрепя различни казуси в институциите и семействата, съдейства със съвети, логистика, обучения, доброволчески инициативи, информация и всичко касаещо деца и младежи, настанени в институции.  

Молим да не насочвате ваши познати или самите вие да не ни търсите за гореизброените цели!

*Оставаме на разположение на всяко семейство или самотен родител, който има затруднения от какъвто и да е характер, свързан с отглеждането на детето (цата) си с цел превенция от настаняване в институция.