'Стимул за бъдещето'

17.07.2012

Всеки дом започва да се гради с полагане на основи!

Създавайки проекта "Стимул за бъдеще", ние, от ДБМ - Пловдив се опитваме да стимулираме  в децата и желание, и съзнание за полагане на здрава основа за бъдещето им развитие. 
На 15 юли 2012г в ДДЛРГ "Таньо Войвода", гр.Асеновград, бяха определени и наградени децата, които през втория учебен срок, положиха усилия за добро усвояване на учебния материал, имаха добра дисциплина и се грижиха за реда, чистотата и уюта на стаята, в която живеят.

Раздадохме следните награди за постигнат успех в усвояване на учебния материал:
1–во място – 50лв парична награда., книга и козметичен комплект,
2-ро място  – 30лв. парична награда, книга и козметичен комплект,
3-то място – 20лв. парична награда, книга и козметичен комплект.

Поощрителни награди за постигнат успех и усвояване на учебния материал:
4-то място – книга и козметичен комплект,
5-то място – книга и дезодорант.
 

Поощрителни награди за добро поведение и желание за развитие:

1. книга и козметичен комплект,
2. книга и козметичен комплект,
3. книга и козметичен комплект.
 

Допълнителни награди:
1. книга за дете с забавено умствено развитие, но любов към четенето и книгите,
2. 50лв. - парична награда за успешно завършила абитуриентка, напускаща дома и настанена в Защитено преходно жилище
 

Награда за поддържане ред и чистота в стаята, в която живее:
1.Касетофон на стойност 60лв.

Почерпка за всички  деца от дома – 60лв.
Обща стойност за изпълнение на проекта -  454лв. 
Средствата са събрани от проведените благотворителни базари на звеното. 
 

Благодарим на всички, които подкрепят акциите и благотворителните ни базари, като по този начин ни помагат за реализирането на проекта!