Становище на УС на организацията

28.11.2012

Във връзка с излязлото в пресата съобщение за ареста на г-н Росен Чолов, съпруг на дългогодишната ни доброволка и настоящо лице на нашата организация Ирена Милянкова, както и с появилите се упреци към фондация „Движение на българските майки“, че не подбира правилно съмишлениците си, желаем решително да заявим следното:

1. Доброволец във фондация „Движение на българските майки“ е госпожа Милянкова, а не нейния съпруг;

2. Госпожа Милянкова от дълги години помага с доброволчески труд на дейността на фондация „Движение на българските майки“, насочена към подобряване на качеството на живот на децата, отглеждани в институции, минала е процедурата за прием на доброволец към организацията и нито веднъж не е нарушила етичния кодекс за работа с деца;

3. Фондация „Движение на българските майки“ е доброволческа организация, създадена в унисон с принципите на свободното гражданско общество, в което всеки индивид може свободно да подкрепи кауза, полезна за цялото общество. Фондацията няма правомощия и възможност за проучване в детайли на дейността на доброволеца, семейството и роднините му.

4. Фондация „Движение на българските майки” категорично осъжда трафика на хора и склоняването към проституция на жени и деца.

Като следствие от гореизложеното съобщаваме, че госпожа Ирена Милянкова за сега ще остане доброволец във фондация „Движение на българските майки“, освен ако не се появят допълнителни обстоятелства, правещи тази й роля несъответстваща с мисията и целите на фондацията, което важи с пълна сила за всеки един от нашите доброволци.