ДАРИТЕЛИ ПО СМЕТКИТЕ НА ДБМ ЗА МЕСЕЦИТЕ СЕПТЕМВРИ И ОКТОМВРИ

03.11.2012

ДАРИТЕЛИ ПО СМЕТКИТЕ НА ДБМ ЗА МЕСЕЦИТЕ СЕПТЕМВРИ И ОКТОМВРИ

Месец СЕПТЕМВРИ

РАДОСЛАВ ГЕОРГИЕВ ЙОРДАНОВ

BULL WEB EOOD

Александра Петрова Александрова

ФРИЙ СОФИЯ ТУР за проект ЕлПасо

АНИМА ГРУП ЕООД за рекламни материали

Rositsa K Brudevoll

ROSSITZA MLADENOVA ANGELOVA за проект ЕлПасо

Редовен анонимен дарител

Дарители по проекта „Сън ли съм или ме има”

ФОНДАЦИЯ ПОМОЩ ЗА БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТ, DMS GRIJA за месец юли

 

Месец ОКТОМВРИ

D.  MECHEV  за проект ЕлПасо

Александра Петрова Александрова

BULL WEB EOOD

Редовен анонимен дарител

МАРИЯ НИКОЛОВА ДИМОВА за проект ЕлПасо

Дарители по проекта „Сън ли съм или ме има”

ОЛГА ЙОСИФОВА ЧАЛЬОВСКА-ГЪЛЪБОВА

ЦВЕТЕЛИНА МЛАДЕНОВА МИЦЕВА

ФОНДАЦИЯ ПОМОЩ ЗА БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТ, DMS GRIJA за месец август

 

БЛАГОДАРИМ!