Община Пазарджик за приемната грижа

01.12.2012

 

ВСЯКО ДЕТЕ У ДОМА - НЕ В ДОМ

Искаме да ви запознаем с новият проект, който се реализира в Община Пазарджик и който е насочен единствено и само към приемната грижа – извеждане на децата от институциите и настаняването им в професионални приемни семейства.

 Проектът  e наречен  „И аз имам семейство”и  се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейският съюз.

 Община Пазарджик, в качеството си на партньор на Агенция за социално подпомагане, която е конкретен бенефициент по проект „И аз имам семейство”,  е назначила социални работници, които съблюдават дали са спазени условията и реда за кандидатстване, подбора и утвърждаването на приемни семейства и настаняването на деца в тях.

 Проектът  вече почти  година работи ефективно и почти всяка седмица има настанени деца в приемни семейства – както от институция, така и направо от родилния  дом.

 Движение на Българските майки - Пазарджик, апелира към всички хора с добри и благородни сърца – ако имате умалели дрешки за деца и други помощни уреди, нужни за отглеждането на новородено дете, ще чакаме да се свържете с нас на ЛИЧНИ СЪОБЩЕНИЯ , за да ви насочим как и на кого да ги дарите.

 Към днешна дата ДБМ - Пазарджик е събрало 6 чувала с дрешки и повивалник за две новородени деца (момче и момиче) и едно детенце на година и половина – предадени са на социалния работник, отговарящ за проекта, за да бъдат раздадени на приемните семейства.

 Януари месец предстои настаняването на още деца по приемни семейства –новородено бебе; 2 сестрички на 4г. и 10г., както и  още едно момиче на 11г.

 Звено ДБМ – Пазарджик  официално започва Кампания „ПРИЕМИ МЕ -  всяко дете у ДОМА, не в ДОМ" за събиране на дрешки, учебни материали, играчки и всичко, което се чудите къде да дарите .

 Моля свържете се с нас  на посочените контакти: http://www.fdbm.org/bg/crew_by_city_3.html