Новото начало за децата от ДМСГД 'Света Параскева' и това в гр.Перник

07.03.2013

С удоволствие искаме да ви съобщим , че ДМСГД "Св. Параскева "  е закрит. В момента оставащите  около 20 деца са прехвърлени в друг бебешки дом, заедно с целия персонал.

От няколко години организацията ни работи в посока подобряване на грижата там и резултатите са повече от добри. Благодарение на допълнителните грижи за децата и денонощните престои в болници с тях на хората, които назначихме на работа, децата са в по-добро здравословно, психическо и физическо състояние. Което пък от своя страна благоприятства за тяхното по-бързо осиновяване, реинтегриране и настаняване в приемни семейства. Децата с увреждания през годините бяха извеждани многократно, осигури им се достъп до непознати за тях места.

Още от миналата година работим с директора и обсъждаме с нея и МЗ възможността да прехвърлим услугата (проекта) в дома, в който ще бъдат настанени оставащите деца от "Св. Параскева".

Получихме разрешение от МЗ. Освен това, те  изказват и благодарността си на екипа ни във връзка с този проект и се надяват да стъпим с услугата и в следващия нуждаещ се дом.

Ето повече за проекта: http://www.fdbm.org/bg/projects_article_4.html

Д-р Лихарска, целият настоящ екип от дома и нашият прекрасен специален педагог  - Роси Лазова продължават грижите за останалите 20 деца , но и поемат останалите 70 в ДМСГД "Св. Иван Рилски". Ето и писмото от МЗ:

http://www.fdbm.org/uploadfiles/images/svetaparaskeva/DBM%20_%20Pismo%20MZ%20(2).pdf

По проекта, от събраните средства до момента, ще имаме възможност да финансираме до м. Септември работата на специалния педагог. Предвид факта, че в новия дом има много деца с увреждания и ще са нужни допълнителни грижи и ние , заедно с екипа на дома ще търсим допълнителни начини за финансиране. 

Искахме да споделим радостната новина, че този дом вече го няма. Но ние, заедно с децата и екипа продължаваме. Не е важно къде, а това, че сме до тях.

Няма да променяме първоначално заложените цели в проекта, ще продължим работата както до сега.

ДМСГД  в гр.Перник също вече не съществува.  Остават само децатас тежки увреждания, които изискват болнична грижа, но ние ще продължаваме да  ги посещаваме . Домът се води затворен,  но грижата за оставащите деца ще продължи.

Особено е усещането да напуснеш места, в които почти си живял последните 7 - 8г.  Хората, с които работехме там,  са наистина страхотни . И независимо, през  какво  преминахме заедно с тях, сме сигурни, че си е струвало. Че децата го заслужават и всеки ден се молим, всяко едно от тях да расте в семейство. Някои повече никога няма да видим , живеем със спомените за тях, често разглеждаме старите снимки , питаме се къде ли са те и как ли живеят...

Никога няма да спрем да благодарим на всички наши дарители, които станаха  част от живота на тези деца чрез нас!