ДАРИТЕЛИ ПО СМЕТКИТЕ НА ДБМ ЗА МЕСЕЦИТЕ ЮЛИ И АВГУСТ

05.09.2013

ДАРИТЕЛИ ПО СМЕТКИТЕ НА ДБМ ЗА МЕСЕЦИТЕ ЮЛИ И АВГУСТ:

 
Дарители по сметките за м.Юли 2013г.
 
BULL WEB EOOD
Александра Петрова Александрова
Анонимен дарител
 
За проекта "Сън ли съм или ме има"
 
Веселка Петрова Кожухарова
 
Дарители по сметките за м.Август 2013г.
 
BULL WEB EOOD
Александра Петрова Александрова
Анонимен дарител
 
За проекта "Сън ли съм или ме има"
 
ФОНДАЦИЯ ПОМОЩ ЗА БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТТА В БЪЛГАРИЯ от дарителство по ведомост
Веселка Петрова Кожухарова
 
БЛАГОДАРИМ ВИ!