Прекратяване на проект 'САМ – Социална адаптация на младежи'

30.06.2011

 

На  4 юни 2011г. фондация „Движение на българските майки”  прекрати договора по  проект САМ–Социална адаптация за младежи по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, „Социални услуги за социално включване”, финансирана от Европейския социален фонд и Република България.
Решението беше взето на управителен съвет  на фондацията. То е продиктувано от административните трудности, които създаде този начин на финансиране за екипа. Огромната административна дейност и отчетност изисквана  за проектите финансирани от Оперативната програма, предизвикаха свръх натовареност на ангажиментите на екипа. Поради това пострада ежедневната ни работа с децата от домовете , с които работим, намалихме максимално посещенията си при тях и работата си за тях. Концентрирахме времето и усилията си,  за период от 5 месеца, единствено и само върху изпълнението на административната работа по този проект, за което искаме да се извиним на тези, за които работим, ДЕЦАТА И МЛАДЕЖИТЕ. Определено Мисията и Целите на организацията не се покриват с виждането за изпълнение на социален проект, 90% от времето да се пишат документи и 10% да се работи с децата и младежите.  Искрено се надяваме, че един ден тези проценти в България ще бъдат в обратна пропорция. Не искаме да бъдем разбрани погрешно: Отчетност трябва да има, документи за дейността на всяка организация и институция трябва да има, но в обем който да позволява да не страда пряката работа с децата, от която те имат най-голяма нужда.
Във връзка с прекратяване на финансирането, нашият проект САМ, продължава под  друга форма.  Същите младежи, като се надяваме да помагаме и на още много като тях, до намиране на постоянно финансиране, чиято минимална стойност е 5 000 лв. на месец,  ще работят единствено и само със социален работник. Той ще им помага в ежедневните им нужди и задачи, като ще им съдейства за намиране на работа, работа  с институции, осигуряване на спешни нужди.
Благодарим на колегите от Защитено жилище „ЗАЕДНО” за съвместната работа, на служителите на АСП, които ни консултираха и координираха нашата административна дейност и на младежите за търпението, което проявиха при подписването на стотиците документи.
 
ЕКИП „САМ –Социална адаптация за младежи”