Проектът САМ продължава с ново финансиране от М-Тел

31.10.2013

ПРОЕКТ „САМ – СОЦИАЛНА АДАПТАЦИЯ НА МЛАДЕЖИ” е проследяване и подпомагане на младежи, напуснали специализираните институции за отглеждане на деца без родителска грижа (в това число и жени-майки), невключени в други форми на социални услуги за преодоляване на социалното им изключване.

Проектът бе прекъснат временно до намиране на финасиране. Новото финансиране е осигурено от М-Тел и специалните планове, които те пуснаха през септември 2011 г., осигуряващи безплатен достъп до сайт-а http://www.bg-mamma.com/.  Като част от социалната си политика, М-Тел дарява 5% от стойността  на таксите за пакетите на фондация „Движение на българските майки”.

В проекта участват девет младежи, отрасли в специализирани институции за отглеждане на деца без родителска грижа, които са редовни студенти. С осигуреното финансиране проектът е подсигурен в рамките на една година (от октомври 2013 г.  до септември 2014 г.).

Повече за САМ – цели и дейности, можете да намерите тук: http://www.fdbm.org/bg/projects_article_3.html

Подновяването на проекта САМ започна с провеждането на среща с всички таргетирани младежи, за да уточни желанието им за участие. Бяха им разяснени условията и критериите, при които могат да са включени в проекта и бяха подписани новите договори. Част от парите, осигурени от МТел, са разределени за месецни стипендии на студентите, а с друга част се покриват еднократно възникващи нужди, свързани с обучението, местоживеенето и др.

В края на октомври се организира двудневна екскурзия на младежите и членове на фондация „Движение на българските майки”, където да се опознаят всички, да се създадат контакти помежду им и да се затвърдят контатктите с фондацията. Цялата екскурзия се финансира с част от парите по проекта, които бяха предвидени за тази дейност.