КОЛЕДЕН БЛАГОТВОРИТЕЛЕН БАЗАР ДБМ - СОФИЯ

27.11.2013

СРЕДСТВАТА СЪБРАНИ НА БЛАГОТВОРИТЕЛНИТЕ БАЗАРИ ЩЕ БЪДАТ ИЗРАЗХОДВАНИ ЗА :http://www.fdbm.org/bg/ca_1.html

http://www.bg-mamma.com/index.php?topic=509690.0


 
1. САМ – Социлана адаптация за младежи. Проект подпомагащ младежи напуснали социалните домове за деца без родителска грижа и живеещи самостоятелно.
2. Съвместен проект с ДМСГД "Света Параскева", гр.София за подпомагане на персонала с цел по-доброто обгрижване на настанените деца там.
3. Проект "Ел Пасо" за децата от ДДЛРГ, с.Доганово. Чрез проекта, 7 деца от ДДЛРГ, с.Доганово ще посещават два пъти в месеца ранчо „Ел Пасо” и ще бъдат запознавани с живота на конете, ще бъдат обучавани в езда и грижа за всички животни в ранчото.
4. Проект за повишаване на административния капацитет и развитие на доброволчеството в ДБМ, финансиран от фондация ОАК.
5. Оргазнизиране на обучения и срещи за доброволците на фондацията.
6. Мобилен център за подпомагане на деца, младежи и семейства Центърът предлага комплекс от услуги, които обхващат различни периоди от настаняването на детето в институция и преместването му в приемно семейство до навършване на неговото пълнолетие и вписване в обществото.  Услугите са предназначени за следните целеви групи:
Деца, настанени в специализирани институции на възраст  от 0 до 18 год.
Деца в риск на самотни, нуждаещи се и многодетни родители.
Деца настанени в приемни семейства;
Младежи, напуснали специализираните институции.