ДАРИТЕЛИ ПО СМЕТКИТЕ НА ДБМ ЗА МЕСЕЦИТЕ СЕПТЕМВРИ И ОКТОМВРИ

01.11.2013

ДАРИТЕЛИ ПО СМЕТКИТЕ НА ДБМ ЗА МЕСЕЦИТЕ СЕПТЕМВРИ И ОКТОМВРИ :

 
Дарители по сметките за м.Септември 2013г.
 
Александра Петрова Александрова
Анонимен дарител
 
За проекта "Сън ли съм или ме има"
 
Веселка Петрова Кожухарова
 
Дарители по сметките за м.Октомври 2013г.
 
BULL WEB EOOD
Анонимен дарител
 
За проекта "Сън ли съм или ме има"
 
Веселка Петрова Кожухарова
 
БЛАГОДАРИМ ВИ!