ДАРИТЕЛИ ПО СМЕТКИТЕ НА ДБМ ЗА МЕСЕЦИТЕ НОЕМВРИ И ДЕКЕМВРИ

03.01.2014

ДАРИТЕЛИ ПО СМЕТКИТЕ НА ДБМ ЗА МЕСЕЦИТЕ НОЕМВРИ И ДЕКЕМВРИ :

 
Дарители по сметките за м.Ноември 2013г.
 
Анонимен дарител
 
Дарители по сметките за м.Декември 2013г.
 
Бистра Андреева за проект САМ
Владислав Янков за проект "ЕлПасо"
BULL WEB EOOD
Фондация "Помощ за балготворителността в България" за Коледен базар ДБМ–Бургас
Ирена Славчева за проект "ЕлПасо"
Рангел Шишков
МОТО ПФОЕ ЕООД за проект "ЕлПасо" 
Анонимен дарител
 
За проекта "Сън ли съм или ме има"
 
ОФИС ТРЕЙД ЕООД 
Снежана Йорданова Данева
 
БЛАГОДАРИМ ВИ!