МАЙСТОРЕТЕ РЪЧИЧКИ - нов проект на ДБМ Пазарджик

27.02.2014

През месец Февруари 2014 г. стартира нов проект на Фондация Движение на българските майки, гр. Пазарджик.

Майсторете ръчички - работилница за приложни изкуства, се изпълнява в полза и с участието  на деца, настанени в ЦНСТ  I и II - с.Лесичово, общ. Лесичово, обл. Пазарджик. Проектът е едногодишен и се финансира със средства, събрани от Благотворителни великденски базари на ДБМ-Пазарджик.

Повече за проекта можете да намерите тук: http://fdbm.org/bg/projects_article_14.html