НОВИНИ

Стипендиантите на ДБМ Пазарджик за учебната 2011-2012г.г.

01.11.2011
За втора година ДБМ- Пазарджик продължава програмата 'Стъпка напред'.

Прочети ...

Картички от сърце

17.10.2011
Купете си от картичките на ДБМ и магазин 'Импресия', да стоплите, по един малко старомоден, но традиционен начин сърцата на хората, които са част от вашия живот - роднини, приятели, колеги и партньори.

Прочети ...

Проект в помощ на доброволчеството и усъвършенстване на административния капацитет в ДБМ

03.10.2011
Проектът, финансиран от фондация ОАК , започна своята основна задача и цел, като представители на ДБМ София посетиха ДБМ Видин.

Прочети ...

М–Тел в помощ на младежите от САМ

29.09.2011
През Септември 2011г. М–Тел, следвайки своята социална политика, започват да подпомагат проект САМ–Социална адаптация на младежи изпълняван от ДБМ.

Прочети ...

Проект „Ел Пасо” – хипотерапи я с децата от ДДЛРГ, с.Доганово.

20.09.2011
„Ел Пасо” – място близо до големия град, двама млади хора, кончета и телета се разхождат на свобода, безкрайни полета, зад тях величествена планина и всичко това в България. Любов от пръв поглед! След първото изречение от устата на Росица Букова, след завръщането и от там, знаехме, че тя ще обърне света и ще заведе нашите деца там.

Прочети ...

Екипна среща - Банско 2011г. .

31.08.2011
С помощта на фондация ОАК, през Август 2011г. започна проект в помощ на доброволчеството в ДБМ и административния капацитет на фондацията.

Прочети ...

Прекратяване на проект 'САМ – Социална адаптация на младежи'

30.06.2011
На 4 юни 2011г. фондация „Движение на българските майки” прекрати договора по проект САМ–Социална адаптация за младежи по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, „Социални услуги за социално включване”, финансирана от Европейския социален фонд и Република България.

Прочети ...

Сцена за чудеса продължава....

30.06.2011
Скъпи приятели, Преди повече от половин година всички ние положихме много усилия, които днес вече жънат успехи, изразяващи се в много усмивки по лицата на нашите прекрасни малчугани от дом „Света Параскева”. Сумата, която събрахме на Коледната инициатива „Сцена за чудеса”- 2009г. беше 10...

Прочети ...

Обучение, съвместно и организирано от колегите от ФПББ

19.07.2010
С огромни благодарности към фондация 'Помощ за благотворителността в България' (ФПББ), за организирането и провеждането на обучение, от което имахме нужда от доста време. На 1 и 2 Юли в с.Лозен, доброволци от фондация 'Движение на българските майки' (ДБМ) участваха в обучение в помощ на...

Прочети ...

Оттегляне от проект и фондация 'Защитено жилище ЗАЕДНО'

19.04.2010
През месец април 2010 г. фондация „Движение на българските майки” (ДБМ) депозира своето желание да се оттегли от управлението на фондацията и едноименния проект „Защитено жилище ЗАЕДНО” . На събрание на УС на фондацията молбата беше приета. От месец май 2010 г. фондация „Движение на...

Прочети ...

страница 13 от 14