Проекти

Проект “ДАРИ ОБЯД” - гр. Пазарджик

През месец октомври стартира най-новият Проект на Движение на българските майки - звено Пазарджик “ДАРИ ОБЯД”.
За първи път, проект на Звеното ни е насочен в полза на деца, които Не са настанени в Институции или Приемни семейства, а към деца, отглеждани в родна семейна среда.


Прочети ...

Проект 'Сън ли съм или ме има' - ДМСГД 'Св. Иван Рилски', гр. София

От 01.10.2013г., проект 'Сън ли съм или ме има ' се осъществява на територията на ДМСГД 'Св. Иван Рислки' в гр. София.


Прочети ...

Майсторете ръчички - работилница за приложни изкуства

ДБМ - Пазарджик стартира нов проект от м. Февруари, съвместно с Тетрална къща Пластилин и децата от ЦНСТ I и II - с.Лесичово. Партньор на проекта е също и Юнион-Ивкони ООД.


Прочети ...

Мобилен център за подпомагане на деца, младежи и семейства

Мобилен център за консултиране и социално-психологическа подкрепа на деца лишени от родителски грижи, младежи напуснали държавните институции и семейства в крайна бедност.


Прочети ...

Проект 'Ел Пасо'

През Септември 2011г. стартира проектът 'Ел Пасо' , хипотерапия с децата от Доганово. Минималният бюджет който ще е необходим за да го осъществяваме безпроблемно е 500лв. на месец, включващ транспорт, храна и консумативи за две посещения на месец. Станете част от 'Ел Пасо', като дарите за проекта на нашата сметка и укажете за какво да се използват средствата.
Научете повече за него в страницата на проекта.


Прочети ...

САМ - Социална адаптация на младежи

Подпомагане на младежи и девойки, напуснали поради навършване на пълнолетие, държавните институции за деца без родителска грижа и започнали своя самостоятелен живот.
За функционирането на проекта са необходими 60 000 лв. годишно. Вие можете да накарате младежите да не се чувстват САМИ.


Прочети ...

Проект 'СТИМУЛ ЗА БЪДЕЩЕТО'

Осъществява се от ДБМ – Пловдив


Прочети ...

Проект 'ДА ПОДАРИМ УСМИВКА'

Осъществява се от ДБМ – Пловдив


Прочети ...

Проект 'МОЯТ СПЕЦИАЛЕН ДЕН'

Осъществява се от ДБМ – Пловдив


Прочети ...

Проект 'Сън ли съм или ме има' - Архив

От 01.10.2013г., проект 'Сън ли съм или ме има ' се осъществява на територията на ДМСГД 'Св. Иван Рислки' в гр. София.


Прочети ...

страница 1 от 2