Проект 'СТИМУЛ ЗА БЪДЕЩЕТО'

 

Проект "Стимул за бъдещето"

Описание на проекта:

Всеки човек сам гради бъдещето си, но …. понякога има нужда от съвет и стимул за да избере верния път, за да постигне по -добра лична реализация ! Водени от желанието, чрез стимулиране, да им помогнем да се превърнат в едни отговорни и мислещи за бъдещето си  млади хора, стартирахме проекта, който  включва отпускане на награди за постигнати добри резултати в овладяване на учебния материал, добро поведение и подържане ред и чистота в стаята, в която живее детето.

Цели на проекта:

- децата да повярват в себе си и в своите възможности;

- да разбират важността на образоването за бъдещото им развитие;

- да са отговорни към хората, с които живеят;

- да преоткрият доброто в себе си и околните;

- да са по грижовни към мястото, което обитават за да е по уютно и красиво.


Дейности по проекта:

- определяне на заслужилите стимулиращи  награди ;

- органзиране на официално връчване на наградите.

Критерии:

- кандидатът да учи редовна форма на обучение, 

- успех над  Добър 4.00,

- редовно посещение в училище, 

- добро поведение / в дома и в училище/,

- подържани чистота и ред в стаята.

Брой на наградите стимул:

 - три награди за постигнат успех в усвояване на учебния материал – парична с предметна награда,

- две поощрителни награди за постигнат успех в усвояване на учебния материал –  предметна награда,

 - една награда за подържане ред и чистота в стаята, в която живее ( наградата е обща и се дава на децата от една стая – предметна ),

- три поощрителни награди за добро поведение и желание за развитие - предметни.

Финансиране на проекта:

Проектът се финансира изцяло от  фондация”Движение на българските майки” –  Пловдив.

Наградите  са както следва:

- първа награда – 50 лв + предметна 20 лв.,

- втора награда – 30 лв + предметна 20 лв.,

- трета награда – 20 лв + предметна 20 лв.,

- две поощрителни за успех – предметни  20 лв.,

- една награда за стая –  предметна в размер на 50 лв.,

- три поощрителни за добро поведение – предметни по 20 лв.,

Обща стойност на наградите по проекта са 300 лв. за учебен срок. Разходи по организация и провеждане на празненството  -  100 лв.

Обща стойност на учебен срок 400 лв.