Проект 'Ел Пасо'

През Септември 2011г. стартира проектът 'Ел Пасо' , хипотерапия с децата от Доганово. Минималният бюджет който ще е необходим за да го осъществяваме безпроблемно е 500лв. на месец, включващ транспорт, храна и консумативи за две посещения на месец. Станете част от 'Ел Пасо', като дарите за проекта на нашата сметка и укажете за какво да се използват средствата. 

Научете повече за него по-надолу:

Описание на проекта:

Чрез проекта, 7 деца от ДДЛРГ, с.Доганово ще посещават два пъти в месеца ранчо „Ел Пасо” и ще бъдат запознавани с живота на конете, ще бъдат обучавани в езда и грижа за всички животни в ранчото. Ранчото се намира до с.Ковачевци, община Самоков, обл.София http://www.elpaso.bg

1.      Цели на проекта –

- социална адаптация и интеграция на деца без родителска грижа;

-приобщаващо образование и възпитаване на обич към природата;

-развитие на умения и навици,свързани с грижата за селскостопански животни в тяхната естествена среда и придобиване на професия;

2.      Бенефициенти –

-         7 деца от 7 до 9 г.  отглеждани в ДДЛРГ, с. Доганово.

3.      Дейности –

-    запознаване на децата с породите животни, които живеят в ранчото,  отглеждането им и спецификата на живот в  ранчо „Ел Пасо”;

                -  създаване на навици,свързани с приспособяване към природата и опознаването й;

                - дейности, свързани с грижите и контакта със  селскостопански животни;

                -обучение в езда и занимания  чрез хипотерапия;

                -помощ в поддържането на ранчото;

                -до 4  часа занимания на посещение, включващо подготовка за езда и езда, грижи за животните в ранчото, приготвяне на храна за времето на посещението;

                -палаткови лагери от пролетта на 2012 г.

4.      Срок на изпълнение – Начало: 21.09.2011г.Проекта е едногодишен, но при възможности за дългосрочно финансиране ще бъде продължен.

                                       

Изпълнители на проекта

1.      Фондация „ Движение на българските майки”

Фондацията работи с ДДЛРГ, с.Доганово от 6 години, познава децата и техните нужди. Фондацията се ангажира с набирането на средства за осъществяването на проекта, предоставяне на средства за транспорт, уроци по езда, храна на децата и придружаващите ги.За всяко посещение ще бъдат ангажирани и ще участват   доброволци, които да подпомагат дейността на проекта.

2.      Ранчо „Ел Пасо“

Служителите(собственици) на ранчото предоставят безвъзмездно мястото за провеждане на дейностите и хора, които да обучават децата да се грижат за животните.

3.      ДДЛРГ, с.Доганово,общ.Ел.Пелин.